Branches

VWDHZ

Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche

De VWDHZ is de belangenbehartiger en spreekbuis van de bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels. De leden realiseren jaarlijks een omzet van 3 miljard euro met ongeveer 19.000 medewerkers.

Doel van de VWDHZ is het bevorderen van de sociale en economische belangen van haar leden. Daartoe wordt zij ondersteunt door een secretaris, die vanuit zijn functie het bestuur ondersteunt, vertegenwoordigt en adviseert.

Daarnaast wordt de VWDHZ ondersteunt door een secretaris van Bureau Arbeidszaken. De voorzitter van de VWDHZ is lid van het Algemeen Bestuur van de RND.

Nieuwe cao DHZ per 1 januari 2024 afgerond

Update 04-01-2024. In december vorig jaar stemden de leden van de vakbonden met een overgrote meerderheid in met het op 23 november jl. bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Doe-het-zelfbranche. De cao met een looptijd van 30 maanden van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2026 is daarmee een feit. Per 1 januari 2024 geldt een nieuw loongebouw dat gedurende de looptijd van de cao in stand blijft. De jeugdschaal voor 17-jarigen verdwijnt. Jeugdigen tot de leeftijd van 18 jaar ontvangen in de DHZ-branche vanaf januari 2024 ten minste het loon van een 18-jarige.

In het loongebouw is een vaste systematiek afgesproken waarbij de loonschalen een vaste afstand tot de eerste loonschaal krijgen. De treden binnen de loonschalen die vanaf 21 jaar worden doorlopen hebben een vaste nominale waarde. Naast het afschaffen van de wachtdagen bij ziekte, worden werkgevers verplicht om per 1 januari 2024 een reiskostenregeling in te voeren voor hun medewerkers. De afspraken uit het onderhandelingsresultaat zijn definitief en worden verwerkt in de cao-teksten. Per januari 2026 zal de afstand in de schalen ten opzichte van loonschaal 1 1% worden vergroot. Met ingang van 1 januari 2026 wordt zondagtoeslag verlaagd van 75% naar 50%. Partijen hebben daarbij de intentie uitgesproken om de zondagtoeslag niet verder te verlagen.

Bij de downloads, links op deze pagina vindt u de laatste cao-tekst, het onderhandelingsresultaat en de nieuwsbrieven. Ook de loontabellen (maand-, 4-weken en uurlonen) en een uitleg over hoe het loongebouw moet worden toegepast, zijn bij de downloads te vinden.

Branche-erkenning Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor DHZ-branche

Update 26-04-2023. De DHZ-branche heeft inmiddels een eigen RI&E ontwikkeld waar alle bouwmarkten gebruik van kunnen maken. Met de branche-erkenning die het instrument recent kreeg, wordt aangegeven dat de RI&E is ontwikkeld volgens de wettelijke regels. Hierdoor hoeven werkgevers met minder dan 25 werknemers geen arbokerndeskundige in te schakelen om hun RI&E te laten toetsen als gebruik gemaakt wordt van deze RI&E. Het instrument richt zich op de belangrijkste risico's in de DHZ-branche en kent ook een onderdeel waar de risico's en maatregelen van COVID in zijn meegenomen. Zo heeft het instrument ook een tweede groene vinkje gekregen.

De branche-RI&E is door sociale partners samen met deskundigen ontwikkeld met middelen die door Stichting Sociaal Fonds Doe-het-zelfbranche beschikbaar zijn gesteld. De branche- RI&E is te vinden op de website van Steunpunt RIE, via http://www.rie.nl/hulpmiddelen/branche-rie-instrumenten onder kopje 'handel'. Bedrijven kunnen zich kosteloos registreren bij Oira en daarmee de RI&E voor de DHZ-branche voor hun eigen bedrijf uitvoeren, waarbij tevens een plan van aanpak wordt aangemaakt.

Campagne 'Grip op geld' in de doe-het-zelf-branche

28-11-2023. Vorig jaar startte de landelijke campagne 'Grip op geld' om werknemers op een eenvoudige manier van gerichte informatie te voorzien. Stichting Sociaal Fonds Doe-het-zelfbranche is daarvoor een samenwerking aangegaan met Geldfit en MKB-Nederland. Door stijgende prijzen en de hoge inflatie vorig jaar, kunnen werknemers financieel in de problemen (zijn) (ge)komen. Als werkgever ben je niet verantwoordelijk voor de financiën van de werknemer. Maar financiële problemen kunnen leiden tot stress die weer grote invloed op de productiviteit van een werknemer heeft of mogelijk kan leiden tot uitval door ziekte. De informatie is nog steeds heel actueel en bruikbaar.

Voor de DHZ-branche is een speciale pagina www.geldfit.nl/welkom/dhz-branche/ ingericht waar veel praktische informatie is te vinden. Er zijn tests te maken en veel informatie te vinden om er binnen de eigen onderneming mee aan de slag te kunnen gaan. De informatie is door Geldfit gemaakt voor in feite alle sectoren, maar met de QR-code wordt een speciale verwijzing naar een eigen DHZ-landingspagina gemaakt. De drie bestanden zijn te vinden links op de pagina bij de downloads. Op de algemene webpagina www.geldfit.nl kunnen werkgevers informatie vinden en doorverwijzingen. Ook op de website www.financieelfittewerknemers.nl staan veel handreikingen voor werkgevers om werknemers een helpende hand te bieden bij geldzaken.

Aangesloten ondernemingen

De leden van de Vereniging Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche in Nederland zijn:

  • Bauhaus Nederland
  • DGN Retail B.V.: Hubo.
  • Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V.
  • Intergamma B.V.: Gamma en Karwei.
  • Praxis Groep B.V.
  • Vereniging Franchisenemers Intergamma
  • Praxis Aangesloten Bedrijven (PAB)

Contactgegevens

De VWDHZ is gevestigd bij de Raad Nederlandse Detailhandel.
Secretaris: Timo Ringlever
CAO: Miriam Luijendijk - van Leeuwen

Algemeen e-mailadres: vwdhz@rndweb.nl.

Branchevereniging bouwmarkten lanceert gezamenlijke campagne

“Samen klaren we deze grote klus”

Leidschendam, 9 april 2020 – In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, nemen Nederlandse bouwmarkten vergaande veiligheidsmaatregelen. Om verantwoord te kunnen blijven klussen is ook de inzet nodig van alle doeners die ons land rijk is. Vandaag lanceert de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ) een campagne waarin die boodschap centraal staat: Samen klaren we deze grote klus.

“Nederlanders houden van doen”, vertelt Harm-Jan Stoter, voorzitter van branchevereniging VWDHZ, waarbij Intergamma (Gamma en Karwei), Praxis, Hornbach Nederland, DGN Retail (Hubo en Multimate) en Bauhaus Nederland aangesloten zijn. “Er wordt momenteel volop geklust. Over die doenersmentaliteit beschikken wij ook. Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken en lanceren we een gezamenlijke campagne. Daarmee laten we zien wat nodig is om verantwoord te kunnen blijven klussen: solidariteit. Alleen samen klaren we deze grote klus.”

Veilig blijven klussen

Met de campagne laat VWDHZ zien wat nodig is om veilig te blijven klussen en vraagt de branchevereniging doe-het-zelvers om begrip. Harm-Jan vervolgt: “De veiligheid van medewerkers en klanten staat voorop. Om gezondheidsrisico’s te beperken zijn in onze branche forse veiligheidsmaatregelen getroffen. Die maken het er misschien niet leuker op, maar zorgen er wel voor dat bouwmarkten verantwoord open kunnen blijven. Essentieel in het geval van een lekkage of kapotte rookmelder bijvoorbeeld. We willen doe-het-zelvers niet in de kou laten staan en beseffen meer dan ooit dat dit alleen kan als bouwmarkten en Nederlandse doeners de handen ineen slaan.”

Zeven bouwmarktketens, één campagne

De basis van de campagne is de tv-spot. De tv-spot, die in korte is tijd ontwikkeld, is een samenwerking tussen de leden van de VWDHZ. Uniek en nog niet eerder vertoond in Nederland. De opnames zijn bij alle aangesloten bouwmarktketens gemaakt en brengen medewerkers én Nederlandse doeners in beeld. Samen vertellen zij het verhaal achter klussen in deze tijd: doe het alleen en houd gepaste afstand. Zodat iedereen kan blijven doen. De filmpjes: https://www.youtube.com/watch?v=_NSX3hxMs6A en https://www.youtube.com/watch?v=rmPsEarRsR4. In de ene versie zien jullie de gevel van Gamma, Karwei, Bauhaus en de andere versie de gevel van Hornbach, Praxis, Hubo en Multimate.

CAO DHZ 2022-2023 wordt aangepast

Vorig jaar heeft de VWDHZ op 6 april met FNV en CNV Vakmensen een nieuwe cao Doe-het-zelfbranche (DHZ) afgesloten met een looptijd van twee jaar die geldt tot 1 januari 2024. De afspraken zijn uitgewerkt in een cao-tekst die te downloaden is.

Doordat het kabinet met Prinsjesdag 2022 aankondigde dat het wettelijk minimumloon fors zou gaan stijgen met ruim 10% ineens, zagen cao-partijen zich genoodzaakt om nieuwe afspraken te maken over het loon per 1 januari 2023. Op initiatief van werkgevers zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan en dat heeft erin geresulteerd dat op 21 november 2022 er een nieuw principeakkoord is gesloten voor een geheel nieuw loongebouw per 1 januari 2023.

De schaallonen van alle medewerkers worden per 1 januari 2023 aangepast. Daarmee komt de oorspronkelijke loonafspraak (verhoging van 3,25% incl. compensatie) te vervallen. Het nieuwe loongebouw kent per functieschaal en trede een andere verhoging, in de lagere functieschalen een iets hogere verhoging dan in de hogere schalen. Gemiddeld komt het voor de medewerkers op ruim 9% verhoging uit.

  • De afspraak om per 1 januari 2023 de zondagtoeslag per die datum te verlagen van 100% naar 75%, blijft staan
  • het salarisdeel boven het huidige maximum van de functieschaal wordt per 1 januari 2023 met 0,5% verhoogd. Het salarisdeel tot het huidige schaalmaximum wordt verhoogd volgens de nieuwe loontabel.

De loontabellen zijn definitief vastgesteld en te downloaden via het bestand "nieuwe cao lonen DHZ 2023" in de kolom links.

Naast de nieuwe cao-tekst met nieuwe loontabellen is ook een bestand met voorbeelden voor toepassing van het loongebouw te downloaden op deze pagina.

Aangesloten ondernemingen