Over RND

Leiders in retail

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is de koepelorganisatie van de non-food detailhandel in Nederland. De leden van RND samen zijn goed voor ongeveer € 16 miljard detailhandelsomzet in Nederland (±35% van omzet non-food). 40 van de 60 grootste centraal geleide winkelformules zijn lid van RND, en dekken daarmee de meerderheid van hun gezamenlijke winkelvoordeuren af. De RND kent als koepelorganisatie een zogenaamd 'getrapt' lidmaatschap. Ondernemers zijn lid van brancheverenigingen, die op hun beurt lid zijn van de RND. Met de aangesloten brancheverenigingen vertegenwoordigt de RND het overgrote deel van de non-food detailhandel in Nederland. Via de brancheorganisaties zijn de 100 grootste non-food winkelformules aangesloten.

Wat doet de RND?

De RND behartigt op nationaal en Europees niveau de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden. Daarbij richt de RND zich op algemene detailhandelsonderwerpen en de branchespecifieke onderwerpen vallen onder de brancheverenigingen. De aandachtsgebieden van de RND zijn: Arbeidszaken, Betalingsverkeer, Winkelcriminaliteit, Ruimtelijke ordening en Europa , via en samen met Detailhandel Nederland. En zelfstandig dossiers als Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), Milieu en Machtvershoudingen in het B2B domein.

De RND is een onafhankelijke organisatie die alleen gefinancierd wordt met contributies van leden en niet via sponsoring, vacatiegelden of sociale fondsen.

RND en Detailhandel Nederland

De RND heeft een samenwerkingsverband met de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (NWR) en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL): Detailhandel Nederland. Het doel van deze samenwerking is dat het grootwinkelbedrijf (GWB) en het midden- en kleinbedrijf gezamenlijk met één standpunt naar buiten treden. Groot en klein hebben meer gemeen dan dat we verschillen van elkaar. Daarmee wordt de belangenbehartiging bij de Nederlandse en Europese overheid voor de gehele detailhandel geoptimaliseerd. Detailhandel Nederland houdt zich bezig met onder meer de verlaging van de kosten van het betalingsverkeer, de bereikbaarheid en bevoorrading van de detailhandel en de bestrijding van winkelovervallen en winkeldiefstallen, en ook met arbeidszaken en pensioenen.

Via de RND zijn ondernemingen collectief aangesloten bij Detailhandel Nederland en VNO-NCW / MKB-Nederland.