Over RND

Leiders in retail

De RND behartigt de collectieve belangen van de centraal geleide grootwinkelbedrijven en franchisegevers in de detailhandel in Nederland, vooral in de non-food. De Nederlandse detailhandel is zowel offline als online een essentiële schakel tussen producenten en consumenten. De relatie met consumenten vormt de kern van de detailhandel. Een eerlijke en respectvolle relatie tussen alle leden in de distributieketen is essentieel voor een efficiënte levering van goederen en diensten op een zo duurzaam mogelijke manier. Detailhandelaren zorgen voor een concurrerend aanbod op het gebied van prijs, winkelervaring en productassortiment. De leden van RND samen zijn goed voor ongeveer € 24 miljard detailhandelsomzet in Nederland.

Wat doet de RND?

De RND behartigt op nationaal en Europees niveau de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van zijn leden. Daarbij richt de RND zich op algemene detailhandelsonderwerpen en de branchespecifieke onderwerpen vallen onder de brancheverenigingen.

De aandachtsgebieden van de RND zijn: Arbeidszaken, Winkelveiligheid, Ruimtelijke ordening/Vastgoed, Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), Duurzaamheid, Digitalisering, Economie/Mededinging in het B2B domein, Betalingsverkeer en Europese dossiers als consumentenbeleid.

De RND is een onafhankelijke organisatie die alleen gefinancierd wordt met contributies van leden en niet via sponsoring, vacatiegelden of sociale fondsen.

Via de RND zijn ondernemingen collectief aangesloten bij VNO-NCW.