Branches

SSFD

Stichting Sociaal Fonds Doe-Het-Zelfbranche

Over het fonds

Doelstelling van het fonds

Het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het wat betreft arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen optimaal functioneren van de bouwmarkt en/of doe-het-zelfwinkel. Deze activiteiten zullen binnen het doel van de stichting bestaan uit:

  • het ontwikkelen ten behoeve van werknemers en werkgevers in de branche van projecten gericht op de (verbetering van de) werkgelegenheid, scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen als inspraak en medezeggenschap;
  • het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg – met uitzondering van het eigenlijke cao-overleg – tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche, waaronder het uitvoeren van de werkzaamheden van de Vaste Commissie doe-het-zelfbranche;
  • het geven van voorlichting en informatie over voorschriften, die uit de Cao doe-het-zelfbranche voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen liggen (waaronder de vervaardiging, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes) ten behoeve van alle werkgevers en werknemers;
  • opleidings-, scholings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van de werknemers en werkgevers in de bouwmarkt en/of doe-het-zelfwinkel in het kader van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen;
  • opleiding, bemiddeling en stimulering van het in dienst nemen van langdurig werklozen;
  • het verrichten van werkzaamheden in het kader van projecten gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden van werknemers in de bouwmarkt en/of doe-het-zelfwinkel;
  • het (doen) verrichten en publiceren van onderzoek op de hierboven genoemde terreinen met het oog op het ontwikkelen van beleid;
  • het financieren van de activiteiten van de Vaste Commissie die is ingesteld in de Cao doe-het-zelfbranche en waarvan de taken zijn opgenomen in het reglement van de Stichting Sociaal Fonds Doe-het-zelfbranche.

IBAN

NL42INGB0651414598

KVK-nummer

27251591