Branches

NOVE

Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche

Brancheorganisatie voor onafhankelijke ondernemers in: handel, verkoop, transport en opslag van brandstoffen en smeermiddelen op land en water.

NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) is dé brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. NOVE behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren. Onze leden zijn over het algemeen niet gebonden aan oliemaatschappijen. Zij zijn actief in handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en van smeermiddelen. NOVE zet zich op verschillende vlakken in voor haar leden.

De kernactiviteiten van NOVE zijn:

  • Afsluiten arbeidsvoorwaarden voor het Brandstoffenbedrijf
  • Opkomen voor de belangen van zelfstandige brandstofhandelaren
  • Organiseren van trainingen, seminars en cursussen
  • Uitgave branchekwartaalblad: NOVE Visie
  • Onderhoud website, ledennet en Facebook pagina
  • Bijdrage aan totstandkoming wet- en regelgeving voor de brandstofsector
  • Leden voorzien van branche specifieke informatie
  • Beantwoorden vragen individuele leden

Zie verder: http://www.nove.nl

Corona voorzorgsmaatregelen tankstations en bunkerwinkelschepen (NOVE)

Om klanten op onze tankstations te wijzen op de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus zijn posters ontwikkeld, zowel voor de bemande als voor de onbemande situatie.

Er gaan op dit moment (hoax)verhalen rond over potentiele besmetting via vulpistolen. Vulpistolen zijn echter hetzelfde als andere oppervlakken van kunststof of metaal, zoals winkelwagens. We hebben middelen beschikbaar om de klant te beschermen. Zorg voor voldoende voorraad plastic handschoenen en papier op de stations.

Klik hier om de poster voor bemande stations te downloaden
Klik hier om de poster voor onbemande stations te downloaden