Over RND

Privacy statement

Verklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. We kennen geen inlogmogelijkheid. De RND acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De RND is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-5-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens van leden is om te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening behorend bij het lidmaatschap.

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Die mogelijkheid is er nog niet voor niet-leden, maar staat wel open. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u / medewerkers van uw bedrijf uit hoofde van uw functie worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsberichten), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, producten en/of diensten. We sturen deze alleen naar betalende RND-leden en aanmelding loopt via ons secretariaat (info@rndweb.nl). Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Afmelden gebeurt als u uit dienst treedt van betreffende organisatie of als de organisatie geen lid meer is. Ook kunt u uzelf afmelden via het secretariaat.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Optimaliseren website

Wij gebruiken alleen alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Dat zijn meetinstrumenten van andere partijen, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verder worden uw gegevens niet door ons aan derden verstrekt.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wij doorverwijzen vanaf onze site. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.