Branches

VGSB

Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Speciale Branches

Van de VGSB zijn warenhuizen lid en daarnaast een heterogene groep ondernemingen met als
kenmerk dat ze een onder centrale leiding opererend grootwinkelbedrijf zijn met een duidelijke
eigen identiteit.
De assortimenten die zij aanbieden, verschillen onderling echter zeer sterk. De diversiteit van de
bedrijven die in de VGSB verenigd zijn, maakt het ook moeilijk om een algemeen beeld van de
resultaten geven.

Aangesloten ondernemingen