Home » Branches » VDN

Branches

VDN

Vereniging Drankenhandel Nederland

VDN is de organisatie van ketenslijterijen en franchisegevers van slijterijen in Nederland. Het overgrote deel van de omzet van filiaalslijterijen wordt door de VDN vertegenwoordigd; borrelshops vormen een onderdeel van de supermarktsector.
Daarmee is de VDN de grootste werkgeversorganisatie van slijterijen in Nederland. Er zijn 3 slijterijketens aangesloten bij de VDN met ruim 775 winkels; zowel filiaalbedrijven als franchisevestigingen.

In Nederland zijn in 2016 2.442 slijtersvergunningen afgegeven. Daarvan staan 775 op naam van een bij de VDN aangesloten (keten)slijterij. Er zijn naar schatting 1.020 borrelshops bij supermarkten die een slijterijvergunning zouden hebben. Dan blijven naar schatting 650 zelfstandig opererende slijters over, waarvan het grootste deel is aangesloten bij de Koninklijke SlijtersUnie. Er zijn daarnaast naar schatting 400 ‘wijnwinkels’. Dat zijn winkels waar geen sterk alcoholische dranken worden verkocht en hoofdzakelijk wijn en/of bier, al dan niet gecombineerd met andere voedingsmiddelen. Deze winkels hebben geen slijtersvergunning nodig.

Aangesloten ondernemingen

De leden van de VDN zijn de filiaalslijterijen en franchisegevers in Nederland.

  • Dirck III B.V.
  • Gall & Gall B.V.
  • Mitra Retail B.V.
  • Vereniging van Gall & Gall Franchisenemers (voor cao-zaken)

Contactgegevens

De VDN is gevestigd bij de Raad Nederlandse Detailhandel
KvK-nummer 40532276
Algemeen E-mailadres: vdn@rndweb.nl
Secretaris: Eus Peters (euspeters@rndweb.nl)
Arbeidszaken: Pieter Verhoog (pieter.verhoog@detailhandel.nl)

Lees meer in onze standpunten:

cao-boekjes beschikbaar voor slijtersbranche

De CAO voor slijterijen is aangegaan voor de periode, ingaande op 1 april 2011 en eindigt op 31 maart 2013. Zie de CAO tekst als download op deze pagina. Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de CAO is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 21 maart 2012, publicatienummer 4173, onder UAW-nr. 11292. Het besluit is te downloaden van www.zoek.officiëlebekendmakingen.nl en van de website www.cao.szw.nl.
Inmiddels is de CAO vanuit de zijde van de werknemersorganisaties opgezegd. Ingevolge artikel 33 lid 5 van de CAO wordt de CAO geacht nog voor een jaar stilzwijgend te zijn verlengd, derhalve eindigend op 31 maart 2014.

Voor vragen kunnen leden van VDN contact opnemen met Pieter Verhoog via +31 70 444 25 87 of pieter.verhoog@detailhandel.nl

Verantwoord Alcohol verkopen: Doe de e-learning van Gall & Gall

In Nederland ligt in de wet vast dat sterke drank alleen verkocht mag worden op gereguleerde plaatsen. Deze wetgeving brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bedrijven moeten o.a. een vergunning hebben, er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn van minimaal 21 die over een diploma Sociale Hygiène beschikt. En het is belangrijk dat we allemaal weten wat de wettelijke afspraken inhouden: een 100% ID check onder jongeren die leidt tot 100% naleving is essentieel om als gereguleerde plaats te bestaan. Maar er zijn nog meer regels.

Gall & Gall stelt haar e-learning beschikbaar voor de hele slijterijbranche om interactief op een leuke manier de regels die voor ons belangrijk zijn te leren en online daarna een test met 10 vragen te doen. Het is geen vervanging van een diploma sociale hygiène, maar een opstap voor iedereen die op een professionele manier in een slijterij aan het werk gaat.

Log in door op deze link te klikken. Gebruik dan als Gebruikersnaam: vav en als Wachtwoord: xs2vav.

e-learnings wijn, sterke drank en bier van de Stichting Platform Dranken

Klik hier om naar de e-learning startpagina te gaan:

https://stichtingplatformdranken.nl/

Alcohol is een speciaal product. Stichting Platform Dranken (SPD) wil de ondernemer en werknemer leerproducten aanbieden die het werken in onze sector leuker en beter maakt. Opleiden begint bij de basis met mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Tijdens je hele loopbaan zal je merken dat producten en technieken veranderen. Om bij te blijven zal je daarom in je eigen kennis en kunnen moeten blijven investeren.

SPD wil als onafhankelijk orgaan niet alleen scholing en vakbekwaamheid stimuleren en bevorderen, maar wil ook consumenten bewust maken over verantwoord alcoholgebruik. We beperken ons met dit onderwerp niet alleen tot medewerkers uit de branche, maar we informeren ook de consumenten zelf over dit onderwerp.

SPD werkt op het terrein van vakopleiding en examen samen met de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) en de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN). Andere partners zijn FHKN, Stichting Bieronderwijs Nederland (STIBON), Wine in Moderation (WIM) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

Aangesloten ondernemingen