Home » Branches » VDN

Branches

VDN

Vereniging Drankenhandel Nederland

VDN is de organisatie van ketenslijterijen en franchisegevers van slijterijen in Nederland. Het overgrote deel van de omzet van filiaalslijterijen wordt door de VDN vertegenwoordigd; borrelshops vormen een onderdeel van de supermarktsector.
Daarmee is de VDN de grootste werkgeversorganisatie van slijterijen in Nederland. Er zijn 3 slijterijketens aangesloten bij de VDN met ruim 750 winkels; zowel filiaalbedrijven als franchisevestigingen.

In Nederland zijn in 2016 iets meer dan 2.400 slijtersvergunningen afgegeven. Daarvan staan 750 op naam van een bij de VDN aangesloten (keten)slijterij. Er zijn naar schatting 1.000 borrelshops bij supermarkten die een slijterijvergunning zouden hebben. Dan blijven naar schatting 600 zelfstandig opererende slijters over, waarvan een groot deel is aangesloten bij de Koninklijke SlijtersUnie. Er zijn daarnaast naar schatting 400 ‘wijnwinkels’. Dat zijn winkels waar geen sterk alcoholische dranken worden verkocht en hoofdzakelijk wijn en/of bier, al dan niet gecombineerd met andere voedingsmiddelen. Deze winkels hebben geen slijtersvergunning nodig.

Aangesloten ondernemingen

De leden van de VDN zijn de filiaalslijterijen en franchisegevers in Nederland.

  • Dirck III B.V.
  • Gall & Gall B.V.
  • Mitra Retail B.V.
  • Vereniging van Gall & Gall Franchisenemers (voor cao-zaken)

Contactgegevens

De VDN is gevestigd bij de Raad Nederlandse Detailhandel
KvK-nummer 40532276
Secretaris: Eus Peters (euspeters@rndweb.nl)
Arbeidszaken: Pieter Verhoog (pieter.verhoog@rndweb.nl)

Lees meer in onze standpunten:

Corona handreiking voor slijterijen die lid zijn van VDN

Slijterijen vinden de veiligheid van de medewerkers en de klanten heel belangrijk. Daarom had de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) met alle aangesloten slijterijen een aantal spelregels afgesproken.

De overheid heeft met ingang van 25 september 2021 de Richtlijn Verantwoord Winkelen gearchiveerd alsook het bijbehorende handhavingskader. Vanaf die datum gelden in het algemeen (en niet specifiek voor winkels of slijterijen) de volgende adviezen vanuit de Rijksoverheid:

  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
  • Was vaak en goed uw handen / Nies en/of hoest in uw elleboog
  • 1,5 meter is nog steeds een veilige afstand tot anderen // schud geen handen (als advies)
  • Zorg voor voldoende frisse lucht (waarbij is aangetekend dat winkels de facto een 'doorstroomlocatie' zijn.

Oude versies van de Brancherichtlijn Veilig Winkelen voor slijterijen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Verantwoord alcohol schenken: de e-learning 'voor elkaar'

In Nederland ligt in de wet vast dat sterke drank alleen verkocht mag worden op gereguleerde plaatsen. Deze wetgeving brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Bedrijven die sterk alcoholische drank verkopen moeten o.a. een vergunning hebben, er moet altijd een leidinggevende van minimaal 21 aanwezig zijn die over een diploma Sociale Hygiène beschikt. En het is voor slijters belangrijk dat we allemaal weten wat de wettelijke afspraken inhouden, zoals een 100% ID check onder jongeren die leidt tot 100% naleving. Maar er zijn nog meer regels, zoals regels over wederverstrekking / doorgeven en verkopen aan een persoon die dronken is.

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om Nederland gezonder te maken, onder andere door problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Een van de afgesproken acties is dat de naleving van de leeftijdgrens omhoog moet. VDN-Ketenslijters zijn daar overigens het beste in, getuige de laatste branchecijfers waaruit blijkt dat het in 88% van de gevallen goed gaat bij ketenslijterijen.

Het ministerie van VWS heeft met ons en andere partijen (o.a. horeca, studenten en sport) een e-learning ontwikkeld die 13 januari 2020 is gepresenteerd. Klik op onderstaande link die gebruikt kan worden door de hele slijterijbranche om interactief op een leuke manier de regels die voor ons belangrijk zijn te leren en online daarna een test met vragen te doen, waarmee je een certificaat kunt behalen. Het is geen vervanging van een diploma sociale hygiène, maar een opstap voor iedereen die op een professionele manier in een slijterij aan het werk gaat.

Log in door op deze link te klikken.

e-learnings wijn, sterke drank en bier van Platform Dranken

Klik hier om naar de e-learning startpagina te gaan:

https://stichtingplatformdranken.nl/

Alcohol is een speciaal product. Stichting Platform Dranken (SPD) wil de ondernemer en werknemer leerproducten aanbieden die het werken in onze sector leuker en beter maakt. Opleiden begint bij de basis met mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Tijdens je hele loopbaan zal je merken dat producten en technieken veranderen. Om bij te blijven zal je daarom in je eigen kennis en kunnen moeten blijven investeren.

SPD wil als onafhankelijk orgaan niet alleen scholing en vakbekwaamheid stimuleren en bevorderen, maar wil ook consumenten bewust maken over verantwoord alcoholgebruik. We beperken ons met dit onderwerp niet alleen tot medewerkers uit de branche, maar we informeren ook de consumenten zelf over dit onderwerp.

SPD werkt op het terrein van vakopleiding en examen samen met de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) en de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN). Andere partners zijn FHKN, Stichting Bieronderwijs Nederland (STIBON), Wine in Moderation (WIM) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

cao boekje slijterijen

De CAO voor slijterijen is aangegaan voor de periode, ingaande op 1 april 2011 en eindigt op 31 maart 2013. Zie de CAO tekst als download op deze pagina. Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de CAO is integraal gepubliceerd in de Staatscourant van 21 maart 2012, publicatienummer 4173, onder UAW-nr. 11292. Het besluit is te downloaden van www.zoek.officiëlebekendmakingen.nl en van de website www.cao.szw.nl.
Inmiddels is de CAO vanuit de zijde van de werknemersorganisaties opgezegd. Ingevolge artikel 33 lid 5 van de CAO wordt de CAO geacht nog voor een jaar stilzwijgend te zijn verlengd, derhalve eindigend op 31 maart 2014.

Voor vragen kunnen leden van VDN contact opnemen met Pieter Verhoog via +31 70 444 25 87 of pieter.verhoog@detailhandel.nl

Aangesloten ondernemingen