Nieuws

Winkeliers zeggen nee tegen Amsterdams plan voor ja-ja sticker

Winkeliers zijn het oneens met het plan van de gemeente Amsterdam om burgers die geen sticker op de voordeur hebben reclamefolders te onthouden. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) protesteert fel tegen het voornemen van de gemeenteraad van Amsterdam om de succesvolle landelijke zelfregulering van de ja-nee en nee-nee sticker de nek om te draaien. Reclamefolders zijn belangrijk voor de winkeliers en zorgen gemiddeld voor 29% van de omzet van een winkelier. Folders dragen substantieel bij aan de bekendheid en beeldvorming van onze producten en diensten. Er mag dus niet achteloos worden omgesprongen met het recht op commerciële informatie.

Reclame stelt de consument in staat om goed geïnformeerde keuzes te maken over goederen en diensten en om geld te besparen. Folders jagen concurrentie aan, en zijn een katalysator voor innovatie. En dit is nodig omdat de winkeliers in de winkelstraat het in deze tijd niet gemakkelijk hebben. Winkeliers steken hun nek uit om allerlei zaken die maatschappelijk van belang zijn te regelen, al dan niet door zelfregulering. Wij reduceren de hoeveelheid verpakkingsmaterialen en betalen een heffing op deze materialen, om zo de inzameling en hergebruik mogelijk te maken. Burgers hoeven daar dus niet meer apart voor te betalen. De detailhandel is gestopt met uitdelen van gratis plastic tassen, en zo zijn nog veel meer initiatieven te noemen.

Al meerdere keren heeft de staatssecretaris van Milieu in de Tweede Kamer aangegeven vast te houden aan bestaande zelfregulering en nu probeert de Partij van de Dieren in Amsterdam alsnog een doorbraak te forceren, zonder dat lokale bijzonderheden om maatwerk vragen. Een overambitieuze gemeente, die ons al verbood om ballonnen bij evenementen te gebruiken en nu dus ook verhindert om reclamefolders aan onze klanten te verspreiden. “Met de beste wil van de wereld zien wij de uitzonderingssituatie niet die rechtvaardigt dat Amsterdam aanvullende regels zou moeten maken en een succesvolle nationale zelfregulering om zeep helpt.”, aldus Wouter Weide, secretaris van de Raad Nederlandse Detailhandel.

Verder wordt er door het College van B&W onterecht een onderscheid gemaakt in “soorten” drukwerk. Het College gaat voorbij aan het eerdere oordeel van de reclamecodecommissie dat folders van politieke partijen vallen onder de regeling van de “code verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk”. Daarmee plaatst het College zichzelf onterecht boven gemaakte nationale afspraken.

Lees meer in onze standpunten: