Nieuws

De praktijk zal moeten uitwijzen of de Nederlandse Franchisecode goed gaat werken

Op woensdag 17 februari 2016 heeft Minister Kamp van Economische Zaken een ‘Nederlandse Franchise Code (NFC)’ uit handen van de door het ministerie ingestelde ‘Schrijfcommissie Nederlandse Franchise Code’ ontvangen. Deze commissie van vier personen heeft in opdracht van de minister en zijn ministerie samen een code uitgewerkt. Deze code moet gaan dienen als gedragscode in de verhoudingen tussen een franchisegever en een franchisenemer in Nederland. Nu de minister de Nederlandse Franchise Code (NFC) in ontvangst heeft genomen, ontvangen ook alle franchisegevende leden van de Raad Nederlandse Detailhandel de code, die zij als uitgangspunt kunnen gebruiken voor een zelfregulering van verhoudingen. De Nederlandse Franchise Code zal zich nu in de praktijk moeten bewijzen. Later dit jaar verschijnt de geactualiseerde Europese Erecode inzake Franchising van de Europese Franchise Federatie. Mogelijke knelpunten in de code zullen in een samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers moeten worden opgelost, op basis van reacties uit de praktijk. In de code staat een paragraaf dat franchisegever en franchisenemer(s) proberen (collectieve) geschillen in de onderlinge samenwerking primair op te lossen binnen een vaste redelijke termijn. En aangegeven is dat er een geschillencommissie franchise komt.

Franchising is een toekomstbestendig business model, wat lokaal ondernemerschap combineert met een centraal geleide formuleontwikkeling. Omdat zowel formuleontwikkeling door franchisegevers als de inrichting en exploitatie van winkels door franchisenemers om behoorlijke investeringen vragen, moeten wederzijds de rechten en plichten goed van tevoren worden vastgelegd. Daarna moet er worden samengewerkt aan tevreden klanten.

Op woensdag 17 februari 2016 heeft Minister Kamp van Economische Zaken een ‘Nederlandse Franchise Code (NFC)’ uit handen van de door het ministerie ingestelde ‘Schrijfcommissie Nederlandse Franchise Code’ ontvangen. Deze commissie van vier personen heeft in opdracht van de minister en zijn ministerie samen een code uitgewerkt. Deze code moet gaan dienen als gedragscode in de verhoudingen tussen een franchisegever en een franchisenemer in Nederland. De schrijfgroep heeft deze code achter gesloten deuren ontwikkeld.

Toen in september 2015 de conceptversie van de NFC werd gepresenteerd, hadden veel partijen kritiek op de conceptcode, vooral van de zijde van franchisegevers. Er werd een extra ronde ingelast om de code te verbeteren en vooral aan draagvlak te werken. Dit was ook het uitgangspunt van de minister in zijn opdracht om een gedragen onderlinge gedragscode te ontwikkelen en een vorm van geschillenbeslechting. De NFC-schrijfcommissie heeft zich sinds eind 2015 laten bijstaan door denktanks, waarin sommige franchisegevers en franchisenemers onder geheimhouding hebben mogen meelezen.

Nu de minister Nederlandse Franchise Code (NFC) in ontvangst heeft genomen, ontvangen ook alle franchisegevende leden van de Raad Nederlandse Detailhandel de code, die zij als uitgangspunt kunnen gebruiken voor een zelfregulering van verhoudingen. De Nederlandse Franchise Code zal zich nu in de praktijk moeten bewijzen. Mogelijke knelpunten in de code zullen in een samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers moeten worden opgelost, op basis van reacties uit de praktijk. In de code staat een paragraaf dat franchisegever en franchisenemer(s) proberen (collectieve) geschillen in de onderlinge samenwerking primair op te lossen binnen een vaste redelijke termijn. En aangegeven is dat er een geschillencommissie franchise komt.

Later dit jaar verschijnt de geactualiseerde Europese Erecode inzake Franchising van de Europese Franchise Federatie. Omdat veel franchiseformules in de detailhandel in meerdere Europese landen samenwerken met lokale ondernemers, zien de franchisende leden van de RND dit als een volgende stap in het proces van actualisering van franchiseovereenkomsten. Het zou goed zijn om over een paar jaar al een evaluatie uit te voeren van beide codes. Deze codes zullen naar verwachting op elkaar kunnen lijken, omdat in de NFC staat dat deze is gebaseerd op de Europese Erecode. En de Europese Erecode wordt geactualiseerd aan de hand van actuele issues en aanvullende regelgeving in verschillende landen, die de afgelopen jaren in andere Europese landen zijn ingevoerd.

In de Nederlandse detailhandel waren in 2014 in totaal 280 franchiseformules actief, zowel in de food als de non-food, die ruim 15.700 franchisevestigingen exploiteerden. Bij deze franchiseorganisaties werkten in totaal ruim 200.000 medewerkers en werd een omzet gerealiseerd van ongeveer 23 miljard euro, ruim 20% van de omzet in de gehele detailhandel in Nederland. Verhoudingsgewijs is de omvang van franchising in de detailhandel food bijna twee keer zo groot als in de non-food. Franchising heeft bewezen een succesvolle manier van samenwerking te zijn tussen franchiseformules en franchisenemers.

De NFC 2016 is als document bijgesloten, alsook de reacties van veel franchisenemers en franchisegevers en andere stakeholders op de concept-code die in de zomer van 2015 is gedeeld.

Lees meer in onze standpunten: