Nieuws

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2016 (afgerond) met 0,83 procent (Besluit van 9 mei 2016, Stcrt. 2015 nr. 24815 d.d. 18 mei  2016).

De wettelijke bruto minimum(jeugd)lonen per maand en per uur bij een normale wekelijkse arbeidsduur (zie relevante cao) van 40, 38 en 37 uur bedragen 1 juli 2016:

Leeftijd p/maand p/uur – 40 p/uur – 38 p/uur - 37

23 1.537,20 8,87 9,34 9,59

22 1.306,60 7,54 7,94 8,15

21 1.114,45 6,43 6,77 6,96

20 945,40 5,46 5,75 5,90

19 807,05 4,66 4,91 5,04

18 699,45 4,04 4,25 4,37

17 607,20 3,51 3,69 3,79

16* 530,35 3,06 3,23 3,31

15* 461,15 2,67 2,81 2,88

* Komt als leeftijdsschaal niet in alle cao’s voor.

N.B. De uurlonen zijn dusdanig afgerond dat het terugrekenen naar dag-, week- en maandlonen geen bedragen opleveren die lager zijn dan de vastgestelde wettelijke minimumlonen per dag, week of maand. In strijd hiermee handelen kan bij controle forse boetes opleveren!