Nieuws

Amsterdammers door gemeente verplicht om ja-ja-sticker te plakken

De rechtbank van Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak over de ja-ja sticker voor reclamedrukwerk in de gemeente Amsterdam. De rechtbank stelde de gemeente in het gelijk in een zaak tussen Amsterdam en drie partijen uit de folderbranche. RND betreurt de maatregel in Amsterdam, waardoor alle Amsterdammers verplicht worden om een ja-ja sticker te gaan plakken als zij met ingang van 1-1-2018 reclamefolders willen blijven ontvangen. MailDB (verspreiders) en KVGO (drukkers) beraden zich op een hoger beroep. Winkeliers gaan de actie "zet je brievenbus op groen" ondersteunen.

De detailhandel is volop bezig om de communicatie naar klanten te digitaliseren en zet daarbij verschillende middelen in. Het tempo van de transitie is afhankelijk van de mate waarin onze klanten meegaan in deze verandering. Consumenten geven echter tot op heden herhaaldelijk en in meerderheid aan dat de papieren folder het meest gewenste middel is om te worden geïnformeerd over aanbiedingen.

Winkeliers zijn voor hun omzet voor een behoorlijk deel afhankelijk van verstuurde reclamefolders. Ongeveer 25% van de inkomsten zijn te koppelen aan de verspreiding van reclamefolders. Met het ja-ja systeem in Amsterdam wordt een extra drempel opgeworpen voor burgers om kennis te nemen van de aanbiedingen in de folder. RND verwacht dat vooral degenen die niet of nauwelijks toegang hebben tot digitale middelen getroffen zullen worden.

In de huidige landelijke situatie van de nee-nee sticker en nee-ja sticker worden de folders nog standaard bezorgd bij alle huishoudens, tenzij met een 'nee-nee-sticker' expliciet wordt aangegeven dat de folders niet gewenst zijn (opt-out systeem). Dit is een effectief succesvol zelfregulerend systeem gebleken de afgelopen tientallen jaren. In Amsterdam heeft bijna de helft van de inwoners een van deze twee stickers geplakt en is dus prima in staat gebleken een keuze te maken. Vanaf 2018 moeten huishoudens in Amsterdam dus nu juist expliciet aangeven dat zij wél interesse hebben in het reclamemateriaal door een ja-ja sticker te plakken (opt-in systeem). De gemeente gaat zelf zorgdragen voor de handhaving ervan, omdat landelijke afspraken niet meer werken in Amsterdam. RND vindt het onwenselijk dat elke gemeente zelf mag bepalen welk systeem kan worden ingevoerd, omdat daardoor geen landelijk communicatiebeleid meer kan worden gevoerd. En wat is een landelijk met de overheid gemaakte zelfreguleringsafspraak dan nog waard?

Nu het opt-in systeem in Amsterdam definitief wordt ingevoerd, wordt “plan B” van de verspreiders ingezet, de actie “zet je brievenbus op groen”. Daarbij worden in Amsterdam de stickers meegestuurd met huis-aan-huisbladen. Detailhandelaren in Amsterdam zullen deze actie ondersteunen door ook in winkels ja-ja-stickers beschikbaar te stellen.

Ook in andere gemeenten worden initiatieven genomen voor de invoering van een opt-in systeem.

Lees meer in onze standpunten: