Nieuws

Herontwikkeling vakopleiding bouwmarktmedewerker van start

LEIDSCHENDAM, 21 december 2017 - Stichting Retailopleidingen DHZ-branche (SRD) en Bespeak hebben een contract ondertekend voor de herontwikkeling van de digitale Vakopleiding Doe-Het-Zelf, de branche-opleiding voor de medewerker in de bouwmarkt en de Doe-Het-Zelfwinkel. De opleiding wordt geactualiseerd en afgestemd op de huidige praktijk van de bouwmarkt. Met de opleiding doet de bouwmarktmedewerker uitgebreide kennis op van de producten die in de bouwmarkt worden verkocht en de toepassing daarvan. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan milieu- en veiligheidsaspecten. De nieuwe opleiding zal naar verwachting in september gereed zijn.

De opleiding wordt volledig geactualiseerd en past dan weer bij de dagelijkse praktijk van de bouwmarkt, waarin assortimenten steeds breder en productkennis steeds belangrijker worden. Omdat de nieuwe vakopleiding nog beter is afgestemd op de behoeften van de bouwmarktmedewerker, zullen meer medewerkers starten met de opleiding en deze ook succesvol afronden. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat meer bouwmarktmedewerkers hun vakdiploma halen en klanten in de bouwmarkt nog beter geadviseerd zullen worden.

Leven lang leren

De sterke punten van de huidige vakopleiding blijven behouden, zoals de modulaire opbouw, het gebruik van video en de flexibele digitale examens. Een belangrijke vernieuwing is dat de opleiding zich automatisch aanpast aan de reeds aanwezige voorkennis en dat de deelnemer meer wordt uitgedaagd zijn kennis continu te toetsen en te vergroten. Het platform voorziet bovendien in de mogelijkheid om bij- en nascholingsmodules toe te voegen. Daar waar de huidige opleiding een goede basis biedt, gaat de nieuwe opleiding een stap verder door de bouwmarktmedewerker gedurende zijn gehele loopbaan ontwikkelingsmogelijkheden te blijven bieden. Daarmee geeft de branche daadwerkelijk invulling aan ‘een leven lang leren’ en wordt duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche ondersteund.

De opleiding is primair gericht op bouwmarktmedewerkers maar kan daarnaast ook door ROC’s worden gebruikt. De inhoud is afgestemd op het keuzedeel Bouwmarkt Basis dat onlangs door de Minister van Onderwijs is vastgesteld als certificeerbare eenheid in het mbo- en volwassenenonderwijs. Dit geeft het diploma van de Vakopleiding Doe-het-zelf een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Bespeak

Bespeak is een bedrijf met onderwijsspecialisten dat innovatieve opleidingsproducten ontwikkelt. Daarbij verzorgt Bespeak het gehele traject van advies, ontwerp en ontwikkeling tot implementatie en exploitatie.

SRD

Stichting Retailopleidingen DHZ-branche (SRD) heeft als doel medewerkers in de doe-het-zelfbranche met theoretisch en praktisch onderwijs op te leiden. Om dat te bereiken is de SRD in 2001 gestart met een branchebrede vakopleiding waarin algemene vakkennis wordt aangeboden in de vorm van zelfstudie. Sindsdien starten jaarlijks ruim 1000 bouwmarktmedewerkers met de Vakopleiding Doe-het-zelf. Naast opleiden heeft de SRD ook als taak het afnemen van examens en het afgeven van certificaten, basisdiploma’s en vakdiploma’s.

Sociaal Fonds Doe-Het-Zelfbranche

De herontwikkeling van de vakopleiding wordt voor een substantieel deel gefinancierd door de Stichting Sociaal Fonds Doe-Het-Zelfbranche (SSFD). SSFD financiert en subsidieert activiteiten die gericht zijn op het wat betreft arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen optimaal functioneren van de bouwmarkt en/of doe-het-zelfwinkel. Werkgevers in de Doe-Het-Zelfbranche en vakorganisaties (CNV en FNV) werken in de stichting samen om tot uitvoering van de doelstelling te komen.