Nieuws

Omwisselmogelijkheid Nationale Slijtersbon stopt per 2018 na faillissement in 2015

Na de aankondiging door de Nationale Slijtersbon BV dat zij de verkoop van hun cadeaubonnen staakten in 2014 en hun faillissement in 2015, hebben slijters aangesloten bij de VDN tot nu toe met de grootst mogelijke coulance voor eigen rekening nog bonnen van de failliete onderneming geaccepteerd of omgewisseld naar eigen cadeaubonnen. Let wel: het bedrijf de Nationale Slijtersbon B.V. is op geen enkele manier verbonden met of gelieerd aan de VDN of aangesloten leden. De mogelijkheid om bonnen nog om te wisselen of in te wisselen bij leden van de VDN, stopt met ingang van 1 januari 2018.

In de zomer van 2014 gaf de Nationale Slijtersbon BV aan hun kantoor te gaan sluiten en dat hun bonnen nog tot 15 december 2014 ingewisseld konden worden. Zowel de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) als Koninklijke SlijtersUnie, alsook de Consumentenbond zijn daartegen in het verweer gekomen namens de consument en hebben de inlevertijd weten te verlengen.

Op 28 april 2015 is de Nationale Slijtersbon B.V. echter door de Haagse rechtbank failliet verklaard en werden ingewisselde bonnen – waarvan het verkoopbedrag was afgedragen – niet meer vergoed. De Consumentenbond heeft destijds met de samenwerkende Nederlandse slijters afgesproken dat consumenten die nog een Nationale Slijtersbon in hun bezit hadden, deze toch nog konden inwisselen bij de slijter waar de bon gekocht was. In het overgrote deel van de gevallen is de oorspronkelijke (weder)verkoper van de bon namelijk te herkennen aan een logo of stempel op de bon zelf. Bij verschillende gelegenheden – posters in winkel, persberichten Consumentenbond en slijters – is de consument opgeroepen om de bon in of om te wisselen. Dat is de afgelopen jaren gebeurd met de grootst mogelijke coulance door slijters. Voor eigen rekening hebben verschillende ketenslijterijen de afgelopen jaren nog bonnen van de failliete onderneming geaccepteerd of omgewisseld naar eigen cadeaubonnen.

Bonbezitters hebben inmiddels ruimschoots de mogelijkheid gehad om een beroep te doen op deze geboden coulance. De mogelijkheid om bonnen nog om te wisselen of in te wisselen stopt met ingang van 1 januari 2018; ruim drie jaar na de oorspronkelijke datum en 2,5 jaar na het faillissement van de Nationale Slijtersbon B.V.