Nieuws

Winkeliers verbaasd over Consumentenautoriteit

Verbaasd hebben de winkeliers die aangesloten zijn bij de Raad Nederlandse Detailhandel, Uneto-VNI en Gebra kennisgenomen van de aantijging van de Consumentenautoriteit ACM dat winkeliers consumenten zouden misleiden. De autoriteit heeft een bijzondere positie in Nederland, omdat zij zowel wetten nader kan invullen, opsporingsbevoegdheid heeft én rechter kan zijn en boetes op kan leggen. Zonder te overleggen met ondernemers of ondernemersorganisaties heeft de autoriteit haar interpretatie van wetgeving rond prijzen aangescherpt. Dat betreuren winkeliers. Temeer omdat de ACM wel rond de feestdagen daarover de publiciteit zoekt én verwacht dat alle winkeliers vanaf 1 januari aanstaande de zaken hebben aangepast. In nota bene de drukste maand van het jaar. Winkeliers willen dat de Consumentenautoriteit haar beslissing toelicht, hierover duidelijk communiceert naar alle winkeliers en een overgangstermijn aangeeft. Het brengt namelijk nogal wat administratieve lasten met zich mee.

Al decennialang wordt zowel in de online als de offline winkels gewerkt met “van-voor” prijsaanduidingen. Een winkelier moet volgens de wet ervoor instaan dat “feitelijk juiste” informatie wordt verstrekt. Een winkelier moet dus aan kunnen tonen dat een ‘van’-prijs eerder is gehanteerd. De ACM stelt nu opeens dat die ‘van’-prijs maximaal drie maanden geleden daadwerkelijk berekend moet zijn. Anders is er sprake van misleiding, aldus de ACM. “De termijn van drie maanden komt voor de hele detailhandel uit de lucht vallen”, aldus de vertegen­woordigers van bovengenoemde brancheorganisaties. “Hoe kan een winkelier zich aan een termijn houden als die termijn niet bekend is?”, vragen zij zich af.

Deze nieuwe regel houdt totaal geen rekening met de dagelijkse praktijk. Daar waar de bakker hopelijk elke dag bijna zijn winkel leeg verkoopt, verkopen andere winkeliers hun producten gemiddeld eens per drie of vier maanden of met een nog lagere omloopsnelheid. Als de ACM nu bepaalt dat een prijskaartje maximaal drie maanden geldig mag zijn, betekent het in feite dat die winkels een uitgebreide administratie moeten bijhouden van de looptijd van prijsacties en alle prijslabels tijdig moet vervangen. Dat brengt voor winkeliers een enorm administratieve last met zich mee als bedacht wordt dat het vaak om duizenden producten gaat waarvan het prijsverloop gemonitord moet worden, online en offline.

Het was beter geweest als de ACM met haar bijzondere positie met winkeliers in overleg was getreden over haar voornemen of besluit de wet nader in te vullen. Dan hadden we als winkeliers de Consumentenautoriteit kunnen vertellen dat “one size fits all” niet past in de detailhandel en niemand erop uit is klanten te misleiden. Dan hadden we mogelijk gezamenlijk tot een passende invulling van de norm kunnen komen, en een realistische invoeringstermijn kunnen communiceren naar ondernemers en consumenten. Op dit moment hebben we meer vragen dan antwoorden over wat mag en niet mag. Winkeliers stellen hardop de vraag waarom er een maatschappelijk overleg is tussen de ACM en het bedrijfsleven als dit soort besluiten daar niet eens meer worden besproken. Een gemiste kans.