Nieuws

Brancheverduurzamingsplan Doe-Het-Zelf gepubliceerd

Op 24 januari is het brancheverduurzamingsplan Doe-Het-Zelf gepubliceerd. In het plan zijn maatregelen opgenomen die moeten bijdragen aan een verduurzaming van de Doe-Het-Zelfketen en de milieubelasting door verpakkingen in de branche moeten verminderen. Dat kan onder andere door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal de komende jaren te beperken of andere soorten verpakkingen (bestaande uit meerdere materialen) te gebruiken die gemakkelijker door de consument te scheiden zijn.

De Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf branche (VWDHZ) heeft in het verduurzamingsplan hoogst haalbare doelen geformuleerd, die laten zien hoe de branche concreet invulling geeft aan de verduurzaming van de product-verpakkingsketen. Het plan is recent officieel gepubliceerd, maar de branche is al een tijd bezig met de uitvoering hiervan. Zo streeft de branche ernaar om vanaf 1 januari 2019 ladders en trappen onverpakt te verkopen. Als alternatief kunnen deze producten gebandoleerd en gesnoerd in de winkel worden aangeboden. De consument dient namelijk adequaat te blijven worden geïnformeerd over het product. In overleg met één van de leveranciers zal zo spoedig mogelijk een pilot worden gestart.

Verder is in het plan ook een doelstelling opgenomen over de skinverpakking. Deze verpakking bestaat uit karton en kunststof. De eigenschap van een skinverpakking is dat deze twee verpakkingsmaterialen zeer moeilijk te scheiden zijn. Een skinverpakking wordt gebruikt om een product te verpakken tussen bedrukt karton en een strak om het product vacuüm gezogen folie. De voorverwarmde folie wordt strak om het product gespannen en vacuüm gezogen waarbij het zich hecht aan de warmtegevoelige vernis die op het bedrukte karton is aangebracht. Deze verpakking wordt vaak gebruikt voor bijvoorbeeld het verpakken van hardware, elektrische componenten en gereedschap. Met oog op het gescheiden inzamelen door consumenten van bijvoorbeeld papier en kunststof verpakkingsafval is het van belang om de skinverpakking zoveel mogelijk terug te dringen. In combinatie met communicatie richting de consument over het scheiden van afval kan er meer hoogwaardige recycling plaats vinden. Het doel is dat skinverpakkingen in 2018 niet meer voorkomen in de bouwmarkten en de Doe-Het-Zelfzaken.

Door verduurzamen van verpakkingen en verpakkingsmaterialen kunnen bedrijven in de DHZ-branche kosten reduceren door afvalstromen en het gebruik van grondstoffen te minimaliseren. Om dit te stimuleren zullen bedrijven in de periode tot 2018, zo mogelijk, duurzaamheids-standaarden ontwikkelen waar de verpakkingsmaterialen van eigen-merk producten en exclusieve producten aan zullen voldoen. Deze zullen criteria bevatten voor terugwinning, de herkomst van materialen, voor het type materiaal, maar ook voor operationele en financiële criteria

Achtergrond

In de Raamovereenkomst Verpakkingen (2013 – 2022) zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de gemeenten en het verpakkend bedrijfsleven. Eén van de afspraken betreft de (wijze van) heffing van de afvalbeheersbijdrage. Verder is in het Addendum van de Raamovereenkomst afgesproken dat branches plannen opstellen voor 2018, ter verduurzaming van de ‘product-verpakkingscombinaties’ en de verpakkingsketen in de branches. Uitgangspunt hierbij is, dat de branche ‘hoogst haalbare doelen’ vaststelt, waarbij gekeken wordt naar een balans tussen milieu en economische haalbaarheid. De afspraken in het plan zijn niet vrijblijvend en dient de branche uit te voeren. Meer informatie over brancheverduurzamingsplannen is te vinden op de site van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (www.kidv.nl).

Klik hier om het verduurzamingsplan te bekijken (PDF)