Nieuws

Slijters lanceren e-learning "voor elkaar"

Op 13 januari 2020 presenteerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) samen met onder andere de VDN de e-learning ‘verantwoord alcohol schenken; Voor elkaar'. In deze gratis e-learning leren slijterijmedewerkers die nog geen verklaring sociale hygiëne hebben meer over de regels voor verantwoorde alcoholverkoop. De nadruk ligt op de naleving van de leeftijdsgrens, het voorkomen van wederverstrekking en het niet verkopen aan dronken personen.

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om Nederland gezonder te maken, onder andere door problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Een van de afgesproken acties is dat de naleving van de leeftijdgrens omhoog moet. De VDN-ketenslijterijen zijn op dat gebied met een score van 88% naleving 'best in class'. Met de nieuwe e-learning wordt een volgende stap gezet om slijterijmedewerkers meer te leren over verantwoorde alcoholverstrekking.

Deze e-learning is door de VDN samen met de KSU gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS, samen met vertegenwoordigers van de drie andere deelnemende sectoren, NOC*NSF, de Landelijke Kamer van Verenigingen en Koninklijke Horeca Nederland. De e-learning ‘Voor Elkaar’ staat nu online voor slijterijmedewerkers: https://verantwoordalcoholverkopen.nl/slijterij

Lees meer in onze standpunten: