Nieuws

Raad Nederlandse Detailhandel kritisch op voorstel ChristenUnie invoeren pakketbelasting

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is kritisch op het voorstel van de ChristenUnie om een belasting op online bestellingen in te voeren. De ChristenUnie wil deze pakketbelasting invoeren om het online bestellen van producten te ontmoedigen en hoopt hiermee tegelijkertijd de leegstand in de winkelstraten terug te dringen. De RND erkent het probleem van leegstand in de winkelstraten en steunt de huidige impulsaanpak winkelgebieden van het kabinet. De RND waarschuwt dat het invoeren van een ‘pakketbelasting’ niet het geschikte instrument is om de winkelleegstand te verhelpen. De RND ziet liever dat de lokale belastingen voor winkeliers worden verlaagd en het eenvoudiger wordt om leegstaande winkelpanden te herbestemmen of te herontwikkeling. Ingrijpen met een pakketbelasting verstoort de werking van de markt en is onnodig.

De ChristenUnie pleit vandaag tijdens de algemene financiële beschouwingen voor de invoer van belasting op online bestellingen. Gedacht wordt aan een vast tarief dat op elke bestelling wordt geheven, plus een percentage van de waarde van de bestelling. De ChristenUnie wil hiermee de consumenten aanmoedigen om minder online te bestellen. Deze opbrengsten zouden vervolgens moeten worden teruggegeven aan het MKB. ‘Steeds vaker moeten lokale winkels concurreren met de grote webshops. Het gevolg is dat het MKB de strijd steeds vaker lijkt te verliezen en dat onze winkelstraten leeg komen te staan, terwijl bezorgbusjes met pakketjes af en aan rijden. Deze bezorggekte kan en moet echt minder.’ aldus de heer Grinwis van de ChristenUnie.

De RND erkent het probleem van toenemende leegstand in de binnensteden. In veel Nederlandse (binnen)steden vormt het grootwinkelbedrijf de ruggengraat van de winkelstraat. Een deel van de totale omzet die deze bedrijven genereren is afkomstig van hun webshop. De marge op deze online bestellingen is echter klein en deze winkels staan, net als het MKB, dankzij de stijgende loonlasten, huren, inkoopprijzen én de terugbetaling van de coronaschulden onder flinke financiële druk. Het is de fysieke winkel in de winkelstraat die voor een transformatieopgave staat en niet zozeer dé mkb-winkelier, dé franchisenemer of hét filiaalbedrijf.

Aanpassen werkt beter dan bestrijden

Het invoeren van een extra tarief op online bestellingen bij winkels om deze vervolgens terug te geven aan MKB-bedrijven zónder webshop, is geen gepaste maatregel. Het voorstel discrimineert winkels op basis van eigendomsverhouding of grootte én verstoort een gezonde werking van de markt. Het leidt bovendien tot extra financiële druk op winkels die zowel een fysieke winkel als een webshop expoilteren en draagt daardoor niet bij aan het verminderen van de winkelleegstand.

Omnichannel ondernemen is vandaag de dag de dominante manier van ondernemen. Dit is het gevolg van de behoeften van die consument, die afgelopen periode steeds meer onafhankelijk van ruimte en tijd online wil winkelen. Het staat elke ondernemer vrij om ook een webshop te openen of samen te werken binnen een lokaal of nationaal platform. Er is daarom geen enkele reden om een extra belasting op deze methode in te voeren om het gedrag van consumenten bij te sturen.

Beter om lokale lasten terug te dringen om speelveld gelijk te maken

De RND ziet liever dat de leegstand in de binnensteden op een andere manier wordt bestreden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat leegstaande winkelpanden eenvoudiger kunnen worden herbestemd of herontwikkeld en verlaag de lokale belastingen voor fysieke winkeliers, zoals de reclame- en precariobelasting. Dit zijn maatregelen die een direct effect hebben op de winkelstraat en niet leiden tot een situatie waarin onderscheid wordt gemaakt binnen de detailhandel als sector. De detailhandel is immers één sector en juist in de huidige roerige economische tijden zou de wetgever de krachten van de sector moeten bundelen in plaats van verdelen. De huidige impulsaanpak winkelgebieden van het kabinet waarbij gemeenten worden geholpen om onrendabele gebieden die niet meer nodig zijn te transformeren, is een betere benadering.

Lees meer in onze standpunten: