Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO drogisterijbranche 2017-2018

Op 16 juni is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO Drogisterijbranche met Vakbond CNV Vakmensen, die zal lopen van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018. Werkgeversorganisaties KNDB (Koninklijke Nederlandse Drogistenbond) en VDF (Vereniging van Drogisterij- en aanverwante Filiaalbedrijven), die samenwerken in de VDB, zijn blij dat een nieuwe CAO binnen handbereik is voor de bijna 20.000 medewerkers in de drogisterijbranche. Partijen leggen dit onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voor aan hun leden. De reactietermijn bedraagt twee weken. 

Werkgevers zijn tevreden met het behaalde resultaat omdat, naast loon en looptijd, het ontwikkelen en opleiden van medewerkers, in vervolg op het onderzoek naar vernieuwing van de CAO, onderdeel van het onderhandelingsresultaat is. Dit onderzoek van sociale partners is eind vorig jaar afgerond en diende als basis voor dit CAO-overleg.

De belangrijkste punten zijn:

1. Looptijd

De CAO heeft een looptijd van 1 jaar en loopt van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.

2. Loonaanpassing

De feitelijke lonen en de schaallonen worden verhoogd met 1,25% per 1 juli 2017 (periodeloners per 19 juni 2017, periode 7).

3. Opleiden en Ontwikkelen

Medewerkers met een dienstverband van minimaal 2 jaar worden gedurende de looptijd van de CAO in de gelegenheid gesteld om een digitale loopbaanscan te doen. Na één jaar worden de werking en de effecten van het instrument geëvalueerd.
Verder wordt het succesvol volgen van branche-nascholing als voorwaarde voor de diplomatoeslag in artikel 4.1.6 gesteld.

4. Ontwikkeling en Onderzoek zeggenschap op roosters

Gedurende de looptijd van de CAO zal onderzoek worden gedaan naar aanpassing van de roostersystematiek met als doel meer zeggenschap van medewerkers op hun werkrooster en aanpassing van het tijdschalenmodel.

Verder hechten partijen belang aan de ontwikkeling van medewerkers met het oog op in- en externe mobiliteit en daarom gaan ze gedurende de looptijd van de CAO overleggen over hoe deze gestimuleerd kan worden.

5. Artikel 9.2: Korter werken

Het huidige artikel 9.2A blijft tot 1 juli 2019 gehandhaafd. Per die datum gaat de staffel voor nieuwe instromers 5 jaar voor aanvangsdatum AOW in, onafhankelijk van leeftijd.

Wij zullen u informeren over het verdere verloop van de goedkeuring en het moment waarop de CAO algemeen verbindend verklaard is. Na goedkeuring geldt de CAO voor alle medewerkers in dienst van de aangesloten werkgevers.

Lees meer in onze standpunten: