Standpunten

Sociale Zaken

Met ruim 780.000 werknemers (492.000 FTE) is de sector detailhandel de grootste private werkgever. Die werknemers zijn niet allen werkzaam in de winkels, maar ook in distributiecentra, bevoorrading, callcenters, computercentra en hoofdkantoren. Voor een dergelijke arbeidsintensieve sector is het van groot belang dat er een sociaal beleid wordt gevoerd waardoor werknemers met enthousiasme hun werk kunnen  doen, terwijl er ook nog sprake is van een gezond rendement voor de ondernemingen. We leveren in een tijd waarin binnen fysieke winkels juist onze medewerkers het verschil kunnen maken door de services die ze op de winkelvloer kunnen toevoegen aan de winkelervaring van onze klanten.

Het sociale beleid is een samenspel van overheidsbeleid (belastingen, sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrechtelijke regelgeving), collectieve afspraken en individueel ondernemingsbeleid. Bij de belangenbehartiging richting overheid en politiek is het van het grootste belang dat de detailhandel duidelijk en met één stem spreekt. Daarom werken , mkb-winkeliers, franchiseformules, food en non-food samen binnen Detailhandel Nederland. Het gaat om alle onderwerpen die de positie van werknemers in de detailhandel en de relatie tussen werkgevers en werknemers specifiek beïnvloeden.

De belangenbehartiging met betrekking tot de algemene effecten van arbeidsmarktbeleid zijn belegd bij VNO-NCW en MKB-Nederland. De RND en andere brancheorganisaties in de detailhandel zijn met Detailhandel Nederland aangesloten bij deze gezamenlijke ondernemersorganisatiekoepel, en zal daar zijn belangen en meningen inbrengen als grootste private werkgeverssector van Nederland. CAO's zijn een zaak van de verschillende verenigingen zelf, maar de meeste andere arbeidsmarktgerelateerde zaken zijn zo specialistisch of sterker in gezamenlijkheid dat we ze samen binnen Detailhandel Nederland oppakken.