Standpunten

Sociale Zaken

Met ruim 800.000 werknemers (492.000 FTE) is de sector detailhandel de grootste private werkgever. De werknemers zijn werkzaam in de winkels, in distributiecentra, ambulante handel, bevoorrading, callcenters, computercentra en hoofdkantoren. We leven in een tijd waarin binnen fysieke winkels juist de medewerkers het verschil kunnen maken door hun services op de winkelvloer waarbij ze waarde toevoegen aan de winkelervaring van hun klanten. Deze medewerkers moeten met enthousiasme hun werk kunnen doen, waarbij er eveneens sprake is van een gezond rendement voor de ondernemingen. Een goed sociaal klimaat draagt daaraan bij. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) maakt zich hard voor goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid door te investeren in een inclusieve arbeidsmarkt en vakkundigheid.

De detailhandel zorgt voor veel werkgelegenheid en goed personeel is buitengewoon belangrijk. Een toenemende krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor veel uitdagingen bij onze achterban. Een gezonde instroom en behoud van goede medewerkers hebben hoge prioriteit. De RND zet zich in voor alle zaken die de positie van werknemers in de detailhandel en de relatie tussen werkgevers en werknemers, het zogeheten sociale domein, specifiek beïnvloeden. In ieder geval mag er geen concurrentie zijn op het welzijn van medewerkers. Daarbij zorgen we voor verbinding met onze achterban, het grootwinkelbedrijf en filiaalbedrijven.

De belangenbehartiging met betrekking tot de algemene effecten van arbeidsmarktbeleid en regelgeving daaromtrent zijn belegd bij VNO-NCW en MKB-Nederland. De RND is aangesloten bij deze ondernemersorganisatiekoepel, brengt daar de heersende meningen in en behartigt daar de gezamenlijke ondernemersbelangen. CAO's zijn een zaak van de verschillende bij ons aangesloten branches zelf, maar de meeste andere arbeidsmarktgerelateerde en arbeidsrechtelijke zaken zijn zo specialistisch of sterker in gezamenlijkheid dat wij ze oppakken en verder brengen. Dit uiteraard met de inbreng vanuit onze ledenkring, waarvoor ook een commissie Arbeidszaken is opgericht.