Nieuws

Nieuwe CAO Doe-Het-Zelfbranche lijkt een feit

Op woensdag 6 april jl. bereikten cao-partijen een mooi onderhandelingsresultaat voor de Cao Doe-het-zelfbranche. De werkgevers zijn opgelucht dat er in deze onzekere tijden een resultaat ligt waarop de branche verder kan bouwen. De vakbonden moeten het onderhandelingsresultaat nog formeel voorleggen aan hun achterban. Binnen twee weken weten we of het een definitief cao-akkoord betreft. Volgens werkgevers is daar met dit resultaat sprake van.

Er is onder andere afgesprokan dat de cao-lonen van de medewerkers in functiegroep 2 en hoger per 1 juni 2022 met 3% stijgen. Voor medewerkers met een salaris boven de schaallonen, stijgt het salarisdeel boven het maximum van de cao-schaal met 0,5%. Een zelfde verhoging geldt ook per 1 januari 2023, dus 3% voor cao-loon en 0,5% voor het salarisdeel erboven. Per 1 januari 2023 zal de zondagtoeslag worden verlaagd van 100% naar 75%. Het winkelpersoneel krijgt daarvoor een extra structurele looncompensatie van 0,25% bovenop de 3% (totaal dus 3,25%).

Cao-partijen zullen nog dit jaar een studie verrichten naar het zelfroosteren door medewerkers. De afspraak over het verlagen van de zondagtoeslag is gemaakt in combinatie met het geven van meer regie over tijd aan medewerkers. Verder is e afspraak is gemaakt dat werkgevers ten minste 1% van de bruto loonsom investeren in opleidingen voor hun medewerkers, naast de verplichte opleidingen. Meer informatie over hetgeen is afgesproken kunt u lezen in de downloads bij dit bericht.