Nieuws

Maak een uitzondering voor voorraadfinanciering in Wet betalingstermijnen

Na een oproep van MKB-Nederland en een kamerbreed aangenomen motie van de CDA en VVD gaat staatssecretaris Keijzer alle grote bedrijven in Nederland n.a.w. verplichten om alle rekeningen altijd binnen 30 dagen te voldoen.

Als je iets koopt, betaal je je rekeningen op tijd. Wanneer je precies betaalt, is in de handel altijd onderdeel van de afspraken die je met elkaar maakt. Verkoop je goederen snel, dan betaal je doorgaans snel en anders betaal je langzamer. Dat heet "voorraadfinanciering" of soms ook wel "handelskrediet". Soms kan bijvoorbeeld de afsrpaak ook zijn: 20% nu, 40% na 2 maanden en 40% de maand erop. Rekeningen van inhuur van mensen en diensten betaal je doorgaans sneller, omdat de dienst al is geleverd en niet op voorraad ligt.

De EU maakte een goede richtlijn: overheden betalen in 30 dagen, bedrijven ook, tenzij ze daarover afspraken maken en 60 dagen het uitgangspunt is, óf langer als je daar allebei mee instemt. Lidstaten moesten de richtlijn omzetten in wetgeving.

Nederland ging jammer genoeg weer eens verder dan de Europese richtlijn en maximeerde de betalingstermijn van grote bedrijven aan het mkb op 60 dagen. Volgens toenmalig minister Kamp was dit nodig om de laatste 0,7% van de bedrijven die langer dan 60 dagen namen in het gareel te krijgen.

Twee jaar na invoering van deze wetswijziging is de conclusie dat grote bedrijven het mkb momenteel bijna een halve dag sneller betalen in vergelijking met vorig jaar: 41,4 dagen en dat de termijn zich stabiel beweegt tussen 41 en 42 dagen. Dat is ruim binnen de wettelijk afgesproken termijn van 60 dagen! De detailhandel zit gemiddeld op 39 dagen. Maar je kunt verwachten dat de er verschillen zijn tussen de food / fast moving consumer goods en non-food, waar het niet ongebruikelijk is dat de gemiddelde "shelf-life" van producten (van moment van ontvangst in magazijn tot verkoop aan consument) langer is dan 60 dagen. Winterkleding hangt bijvoorbeeld al vanaf juli in het distributiecentra te wachten op slechter weer en speelgoed voor de decemberverkoop begint nu al langzaam binnen te komen. Een juwelier zal blij zijn als hij één winkelvoorraad per jaar verkoopt.

En toch gaat de politiek nu grote bedrijven verplichten om binnen 30 dagen altijd de rekeningen te betalen! One size fits all. Dankzij een motie van CDA, VVD, onder aanvoering van MKB-Nederland. De overheid zélf betaalt overigens niet eens binnen 30 dagen haar rekeningen en neemt daar gemiddeld 37,2 dagen voor!

Met het inperken van de afspraken over voorraadfinanciering help je als politiek de detailhandel echt niet. Het is ook niet goed voor die leveranciers zelf. Die gaan nu steeds vaker gevraagd worden 'just in time' te leveren, waardoor ze kosten moeten maken om de goederen zelf op voorraad te houden. Of grote bedrijven kopen steeds vaker alleen nog maar bij grote bedrijven of in het buitenland in. Want de beperking geldt alleen voor grote bedrijven in Nederland richting kleine bedrijven in Nederland. Dat wil je allemaal niet en was ook nooit de bedoeling van de Europese richtlijn. Daarin werd al gewaarschuwd dat als landen verder zouden gaan dan de richtlijn, dit concurrentievervalsend zou zijn.

Maak daarom een uitzondering svp voor voorraadfinancieringsafspraken tot 60 dagen!