Nieuws

DHZ-branche en milieuvoorlichters starten campagne DOE HET ZELF, DOE HET DUURZAAM!

Om bewoners op het spoor te zetten van duurzaam doe-het-zelven starten de Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche (VWDHZ), Milieu Centraal en Communication Concert samen een meerjarige campagne. De miljoenen klussende woonconsumenten kunnen fors bijdragen aan het dichterbij brengen van de klimaatdoelen. Met de campagne gaan de initiatiefnemers de inzet van doe-het-zelvers stimuleren.

De VWDHZ en haar partners zien in de overheidsplannen voor klimaat, energie en circulair bouwen kansen door samen met klussende bewoners aan de slag te gaan, ongeacht of ze eigenaar of huurder zijn. Er zijn volop doe-het-zelf mogelijkheden, zoals isoleren, energiezuinige verlichting en apparaten installeren die direct blijvend bijdragen aan minder energieverbruik en een beter milieu. Het gaat om door experts van Milieu Centraal geselecteerde maatregelen waarvan bewoners achteraf geen spijt zullen krijgen.

Klussers helpen

De overheidsplannen voor klimaat, energie en circulair bouwen zijn op dit moment gericht op de professionele branches van aannemers en installateurs. De eigenaar-bewoner krijgt hierbij vooral de rol als opdrachtgever van energiemaatregelen aan de woning. Met de juiste ondersteuning in de vorm van informatie, instructie en materiaal kan een bewoner veel onderdelen van woningaanpassingen zelf doen zonder een professional in te schakelen. Geholpen zelfredzaamheid drukt de kosten voor consumenten ten opzichte van het uitbesteden van werkzaamheden. Bovendien is zelf klussen een van de oplossingen voor het aanhoudende tekort aan beschikbare arbeidskrachten in de bouw.

Om de inzet van actieve bewoners te stimuleren pleiten VWDHZ en Communication Concert bij kabinet en parlement voor een financieel steuntje in de rug voor de doe-het-zelver, bijvoorbeeld door materiaalkosten te subsidiëren. Het gaat om een eenvoudig uitvoerbare laagdrempelige landelijke subsidieregeling waar zowel woningeigenaren als huurders een beroep op kunnen doen.

In alle bouwmarkten

De initiatiefnemers nodigen andere belanghebbende (consumenten)organisaties, fabrikanten, leveranciers, makelaars en woningcorporaties uit om mee te doen. Hoe meer draagvlak, hoe meer succes. Die eensgezindheid is winst voor de consument, want het betekent dat de kwaliteit van klusinformatie en de communicatie erover verder worden verbeterd. Hoe iemand een duurzame klus tot een goed einde brengt wordt straks overal op dezelfde wijze uitgelegd. Milieu Centraal draagt zorg voor de kwaliteit van deze informatie. De consument kan ook nieuwe diensten en producten verwachten, zoals apparatuur om zelf warmtelekken in gevels op te sporen. Innovaties hiervoor worden in de komende maanden ontwikkeld en getest. Medewerkers van de bouwmarkten zullen worden geïnstrueerd om duurzaam doe-het-zelven te ondersteunen, met persoonlijk advies als standaard.

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE:

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Harm Rozie van Communication Concert (tel: 06 51 43 28 92)

De heer Harm-Jan Stoter, voorzitter Vereniging Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche, is beschikbaar voor interviews.