Nieuws

Ketenslijters trots op goede nalevingscijfer alcoholverkopen aan minderjarigen

De ketenslijters die zijn aangesloten bij de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) zetten de verantwoorde verkoop van alcohol bovenaan hun prioriteitenlijst. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft een onderzoek met 17-jarige mystery-shoppers uit laten voeren in november/december 2018; voor slijters de drukste tijd van het jaar. VDN-leden verstevigen hun “best-in-class” positie verder met een score van 88% naleving op NIX18, na twee jaar eerder al de 80% te zijn gepasseerd! In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle verkooppunten van alcohol in 2030 een nalevingspercentage van 100% halen. VND-leden lopen voorop in het behalen van deze afspraak.

Gezamenlijk bereikten VDN-leden dit goede resultaat (zie brief van de staatssecretaris via deze link en in de kantlijn van dit bericht) door de verantwoorde verkoop van alcohol centraal te stellen, zelf intern en met externe bureaus te meten, en meteen bij te sturen en te handhaven als daar aanleiding toe was. Iedereen heeft met een e-learning en door andere communicatiemiddelen en daarna meestal ook via het behalen van het diploma sociale hygiëne, de benodigde kennis tot zich genomen. Naleven van afspraken hangt daarna vooral samen met gedrag en elkaar aanspreken. Techniek, zoals ID-scanners gekoppeld aan kassalades, kunnen dat ondersteunen, maar nooit vervangen.

Online drank verkopen is nog een enorme leercurve, ook voor VDN-leden. Vooral als met externe partijen wordt gewerkt en handhaving vanuit de lokale overheid nog niet goed is geregeld in de wet. Maar ook hier helpt meten, intern én extern, en meteen bij te sturen en te handhaven als daar aanleiding toe is. Je kunt ook online veel techniek willen toevoegen, zoals elke bestelling en aflevering met een bankpas en een random-reader moeten goedkeuren, maar naleving hangt ook hier echt samen met gedrag en elkaar aanspreken. Techniek is niet de oplossing. De controle dient plaats te vinden aan de deur, door ID’s te vragen en daarna goed te controleren.

Belangrijk naar de toekomst is dat de maatschappelijke norm verandert en niemand het meer goedvindt dat minderjarigen alcohol drinken; ook minderjarigen zelf niet. Verantwoord verkopen vormt de basis van het mooie vak van slijter, waar we klanten goed willen adviseren, om uiteindelijk de mooiste dranken te verkopen aan degenen voor wie deze zijn bedoeld.

Lees meer in onze standpunten: