Nieuws

Ketenslijters positief over modernisering alcoholwet

In de Alcoholwet (AW), voorheen de Drank- en Horecawet (DHW), ligt vast wie alcohol mag verkopen, waar het mag worden verkocht en onder welke omstandigheden. De regering heeft de afspraken en voornemens uit het Nationale Preventieakkoord in het wetsvoorstel vastgelegd en de inhoud van de wet verder gemoderniseerd. De regels voor de online verkoop van alcohol zijn duidelijker vastgelegd en aangescherpt. Ketenslijters passen de meeste regels al toe, en willen in de eerder afgesproken pilot bijdragen aan de praktische uitwerking van de systeemafspraken over leeftijdsverificatie. De ketenslijters vinden het een teleurstelling dat het bijschrijven van leidinggevenden op de vergunning niet is geschrapt, omdat dit veel administratieve lasten veroorzaakt, zonder dat het risico’s beperkt.

De ketenslijters die zijn aangesloten bij de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) zetten altijd al verantwoorde verkoop van alcohol centraal. VDN-leden verstevigen onlangs hun “best-in-class” positie in het onderzoek van het ministerie van VWS verder met een score van 88% succesvolle naleving van leeftijdsgrenzen[1] in de winkel. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat alle verkooppunten van alcohol in 2030 een nalevingspercentage van 100% halen. VND-leden lopen voorop in het behalen van deze afspraak.

Het is goed dat de regels rond internetverkopen wettelijk verder zijn uitgewerkt. Belangrijk is dat een ID wordt gecheckt bij overhandiging aan de deur zelf. VDN-leden hebben allemaal een webshop. En allemaal hebben ze afspraken gemaakt met bezorgdiensten over de ID-check aan de deur. Hier wordt ook controle op uitgevoerd. De VDN is graag bereid deel te nemen aan de aangekondigde pilot, waarbij we kunnen bijdragen aan de praktische uitwerking van de systeemafspraken[2] over leeftijdsverificatie tijdens de klantreis. Een aparte leeftijdsverificatie van elke afzonderlijke online bestelling voegt volgens onze ervaring geen waarde toe.

Het is goed dat de NVWA nationaal gaat handhaven. De VDN daagt de staatssecretaris uit om bij Europese collega’s op dezelfde maatregelen aan te dringen, omdat er een ongelijk speelveld is als consumenten zelf rechtstreeks in het buitenland bestellen of in de grensstreek naar vooral Duitsland maar ook België rijden, waar drank goedkoper is.

Het is goed dat het doorgeven van alcohol aan minderjarigen strafbaar wordt. Nu is het zo dat slijter strafbaar is als deze alcohol verkoopt aan een meerderjarige, als duidelijk is dat deze wordt doorgegeven aan een minderjarige. Dat is krom. Belangrijker is echter dat de overheid blijft investeren in het veranderen van de maatschappelijke norm m.b.t. alcoholgebruik door minderjarigen. Uit verschillende onderzoeken[3] blijkt dat 83% van de verkrijgingen door jongeren terug te leiden is naar ouders en andere meerderjarigen . De maatschappelijk grootste uitdaging ligt dus bij deze groepen en niet meer in onze slijterij.

De ketenslijters vinden het een teleurstelling dat het bijschrijven van leidinggevenden op de vergunning niet is geschrapt uit de wet. Alle leidinggevenden met een diploma staan immers al in het Register sociale hygiëne. Een handhaver kan bij controle ter plaatse gemakkelijk vragen naar de leidinggevende en checken of zij/hij in het register staat ingeschreven. Het apart nog een keer bijschrijven op de vergunning voegt dus niets meer toe, is ontzettend kostbaar (honderden euro’s per mutatie!) en leidt tot behoorlijke administratieve lasten.

---------------------

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/03/14/kamerbrief-over-nalevingscijfer-leeftijdsgrenzen-alcohol-2018

[2] In de wet wordt gesproken van een ‘leeftijdsverificatiesysteem’. Wij gaan er van uit dat dit geen middelvoorschriften zijn, maar systeemafspraken in de keten over hoe platforms, webshops/winkeliers en bezorgdiensten samen zorgen voor een sluitende keten. Gedrag en elkaar daarop aanspreken zijn daarin belangrijker dan technische hulpmiddelen.

[3] Zie Nationaal preventieakkoord, bladzijde 67, Factsheet Alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2016, Reinier de Graaf, NSCK Universiteit Twente en onderzoek koop/slaag-index Intraval

Lees meer in onze standpunten: