Nieuws

Ketenslijters steunen preventieakkoord problematisch alcoholgebruik

Vandaag ondertekent de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) het preventieakkoord problematisch alcoholgebruik[1], samen met overheden, bedrijfsleven, zorg, welzijn, onderwijs en wetenschap. Het is belangrijk dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht en wetten worden nageleefd en gehandhaafd. Uit verschillende onderzoeken van het ministerie van VWS en anderen blijkt dat het Nederlandse alcoholbeleid de afgelopen decennia succesvol is geweest en sprake is van een omgebogen trend[2]. Problematisch alcoholgebruik in Nederland moet echter nog verder afnemen.

De VDN staat voor een verantwoorde verkoop van alcohol en wil een bijdrage leveren om problematisch alcoholgebruik verder terug te dringen. Daartoe onderneemt VDN het volgende:

  • VDN ontwikkelt samen met andere slijtersorganisaties een e-learning om nieuwe medewerkers te trainen in een verantwoorde verkoop van alcohol. Het doel is dat al in 2020 95% van de bij de VDN aangesloten ondernemers en winkelmedewerkers een Verklaring Sociale Hygiëne heeft of de e-learning succesvol heeft doorlopen;
  • VDN-leden blijven zich inzetten voor de NIX 18-campagne, NIX Zonder ID en de te ontwikkelen bewustwordingscampagne voor verantwoorde alcoholconsumptie. Ook is afgesproken online/sociale media campagnes niet te richten op jongeren onder 18 jaar.
  • 100% naleving NIX18 bij verkoop van alcohol vanaf 2030; VDN-leden zijn op dit moment ‘best in class’ en scoren gezamenlijk ongeveer 80% succesvolle naleving;
  • VDN werkt graag samen met andere -online- partijen en het ministerie mee aan het verantwoord verkopen van alcohol via internet;
  • VDN-leden die zelf een intern controlesysteem hebben en/of meedoen met de onafhankelijke VDN-controle door mystery shoppers, werken mee aan de ontwikkeling van een periodieke proces­controle. Daarmee kunnen gemeenten ten behoeve van risicogericht toezicht hun handhavingscapaciteit doelgerichter inzetten. Toezicht moet zacht waar kan, hard waar moet.

“De VDN werkt mee aan het preventieakkoord omdat alcoholische drank op een verantwoorde manier moet worden verkocht. In een gelijk speelveld, waarin de regels voor iedereen gelijk zijn en effectief worden gehandhaafd. Alcohol is een speciaal product waaraan bij problematisch gebruik gezondheidsrisico’s zijn verbonden en waarvoor speciale regels gelden. Het is geen normaal product dat altijd en overal voor iedereen te koop moet zijn”, aldus Eus Peters van de VDN.

Blurring

VDN begrijpt dat het in binnensteden c.q. de detailhandel een uitdaging is om de kleine en middelgrote steden ‘bruisend’ te houden. Echter, het vrijgeven of gedogen van alcoholverkoop en schenken op allerlei nieuwe plaatsen is geen structurele oplossing om winkelleegstand op te lossen. Vooral het (nagenoeg) gratis weggeven en schenken van alcohol is onjuist.

Als de politiek toch blurren met alcohol wil toestaan, dan vindt VDN dat voor andere alcohol­verstrekkers dezelfde voorwaarden moeten gelden als voor reguliere slijters met een Drank- en Horecawetvergunning. Dus: dezelfde vergunnings- en opleidingseisen (Verklaring Sociale Hygiëne), verkooptijden, minimaal geldende inrichtingseisen, en ook dezelfde matigende afspraken over het geven van kortingen.


[1] Problematisch alcoholgebruik laat zich samenvatten als alle alcoholconsumptie door jongeren onder 18 en zwangere vrouwen, ook in de weken voor de conceptie. Problematisch alcoholgebruik omvat verder overmatig drinken, zwaar drinken, regelmatig bingedrinken en/of een drinkpatroon dat leidt tot lichamelijke klachten en/of psychische of sociale problemen.

[2] https://stiva.nl/facts-figures/alcoholconsumptie-in-nederland/

Lees meer in onze standpunten: