Standpunten

Blurring

"Branchevervaging" of blurring is van alle tijden. Echter, daar zitten wel grenzen aan. Van ons mag je alles blurren, maar niet met producten/diensten die risico’s opleveren voor volksgezondheid (zoals bijvoorbeeld alcohol, 18+ games/films, medicijnen) of producten/diensten die de (openbare/brand) veiligheid aan kunnen tasten (zoals bijvoorbeeld benzine en vuurwerk). En alcohol zou al helemaal niet gratis weggegeven of geschonken mogen worden.

Blurring moet kunnen, maar niet met alcohol

“Schoenmaker blijf bij je leest”, past niet meer écht in het winkellandschap van de 21e eeuw. Steeds meer ondernemers ‘blurren’: De visboer heeft een statafel staan, een zalencentrum organiseert bij tijd en wijle een bruidsmodeshow en kledingwinkels verkopen schoenen en accessoires, en bij een kapsalon worden ook je nagels gelakt en koop je shampoo.
Met de evaluatie van de Drank- en Horecawet die in 2016/2017 is gestart hebben veel onderzoeken tot de gezamenlijke conclusie geleid dat het gevoerde alcoholbeleid in Nederland erg goed heeft gewerkt de afgelopen decennia. Onze jeugd doet het bijvoorbeeld beter dan in de landen waar meer mag, maar Nederland scoort ook beter dan bijvoorbeeld die Scandinavische landen waar een veel restrictiever beleid wordt gevoerd en zelfs sprake kan zijn van staatswinkels. Enkele feiten op een rij (bron: STIVA)

  • Nederlanders beginnen op steeds latere leeftijd met drinken en drinken steeds minder
  • Gemiddelde alcoholconsumptie in Nederland is 17% gedaald sinds 2000 (OESO)
  • Door deze daling zit Nederland onder het OESO-gemiddelde, inmiddels zo’n 6% lager
  • 92% van de Nederlanders die alcohol consumeren, doet dat op verantwoorde wijze (RIVM, 2016)
  • Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken fors gedaald van 66% naar 45%.
  • Sinds 2003 is ook het aantal scholieren dat in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken of heeft gebinged (5 of meer glazen bij één gelegenheid) gehalveerd.
  • Percentage automobilisten met te veel drank op achter het stuur, is afgelopen 15 jaar meer dan gehalveerd
  • Percentage zwangere vrouwen dat drinkt is de laatste 8 jaar met 60% afgenomen.

De problemen die zich voordoen in Nederland zijn bij steeds specifiekere groepen: “bingedrinkende jongeren in minder verstedelijkte gebieden” en “probleemdrinkers”; We moeten met elkaar meer doen aan problematisch alcoholgebruik en niet aan alcoholgebruik in het algemeen.

Wat vinden RND- en VDN-leden daarvan?

Al dit soort initiatieven waar functievermenging plaatsvindt, kunnen op de steun rekenen van de RND. Maar wat ons betreft zitten er wel grenzen aan ‘blurring’. En die grens ligt daar waar de volksgezondheid en/of de veiligheid in het geding kunnen komen. Daarom is het niet oké dat overal alcohol geschonken of verkocht mag worden en is het bijvoorbeeld terecht dat er restricties gelden met betrekking tot de verkoop van alle leeftijdsgebonden producten (18+ games en films). Datzelfde geldt voor medicijnen overigens. Qua veiligheid is het terecht dat je niet overal een benzinepomp kunt neerzetten of dat er beperkingen gelden voor het verkopen van vuurwerk.

Op dit moment kunnen consumenten al op ruim 30.000 plaatsen alcohol kopen óf consumeren. Het is belangrijk dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. De meeste consumenten (77%; onderzoek Een Vandaag 2016) geven aan “een biertje bij de kapper” onnodig te vinden. De meeste winkel- en horecaondernemers vinden dat ook.

De aanpak van de overheid zou zich nu meer moeten richten op specifieke groepen met specifieke middelen (problematisch alcoholgebruik) en minder met de klassieke generieke maatregelen (accijns, beperking verkooppunten en reclamebeperkende maatregelen).

Als de politiek toch blurren met alcohol wil toestaan, dan vindt VDN dat voor andere alcohol-verstrekkers dezelfde voorwaarden moeten gelden als voor reguliere slijters met een Drank- en Horecawetvergunning. Dus: dezelfde vergunnings- en opleidingseisen (Verklaring Sociale Hygiëne), verkooptijden, minimaal geldende inrichtingseisen en óók dezelfde matigende afspraken over het geven van kortingen.