Over RND

Kerngebieden

De RND speelt actief, snel en adequaat in op alle voor de detailhandel algemene relevante onderwerpen en ontwikkelingen en onderhoudt hiervoor de noodzakelijke contacten. Daarbij richt de RND zich op onderwerpen die de detailhandel betreffen.

De aandachtsgebieden van de RND zijn: Arbeidszaken, Betalingsverkeer, Winkelcriminaliteit, Ruimtelijke ordening en Europa: via en samen met Detailhandel Nederland.

Dossiers als Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), Milieu, Economie en Mededinging in het B2B domein en consumentenzaken zijn zelfstandige dossiers van RND.