Nieuws

Steun- en herstelpakket volstrekt onvoldoende voor filiaalbedrijven

Het kabinet breidt het steunpakket voor winkeliers die gedwongen gesloten zijn flink uit na de recente aanscherpingen van de lockdown. De loonsteun NOW is voor iedereen verhoogd op een eerlijke en gelijkwaardige manier. De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de opslag voor de voorraadvergoeding gesloten detailhandel (VGD) zijn weliswaar verbeterd, maar door een maximering in de regeling voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, krijgen grote filiaalbedrijven nagenoeg niets, waardoor naar schatting 30-40% van de non-food winkelstraat in zwaar weer komt en al snel winkelsluiting en oplopende werkloosheid dreigt. Dat lijkt te liggen aan de maximering van wat van Europa mag in relatie tot staatssteun voor vaste lasten. De maximering van de steunpakketten moet veranderen c.q. er moet een maatwerkloket komen voor filiaalbedrijven. Verder moet er een gegarandeerde ondernemingsfinanciering komen, zodat de financiële sector voorraden gaat financieren; banken moeten over de brug komen. Minister president Rutte pleitte voor behoud van vitaliteit van dorpen en steden. Gesloten winkelketens komen in zwaar weer, waardoor die vitaliteit snel zal verdwijnen.

Het kabinet breidt het steunpakket voor winkeliers die gedwongen gesloten zijn flink uit na de recente aanscherpingen van de lockdown. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%, en ook het percentage voor de voorraadvergoeding (VGD) wordt verhoogd naar 21%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%.

Tegemoetkoming vaste lasten gemaximeerd voor fililaalbedrijven

Door echter de TVL voor grote ondernemingen boven de 250 medewerkers te maximeren op €400.000 per kwartaal en de voorraadvergoeding VGD op €200.000, worden mkb-winkeliers, franchisenemers en de kleinste winkelketens tussen 5-10 filialen van normale omvang geholpen, maar worden alle filiaalbedrijven in de kou gezet. Dat lijkt te liggen aan de maximering van wat van Europa mag in relatie tot staatssteun voor vaste lasten van € 3 miljoen per onderneming per jaar.

“Het is natuurlijk fijn dat de mkb-winkeliers met dit steun- en herstelpakket wordt geholpen, maar als deze lockdown nog langer dan februari gaat duren, zullen winkelketens om gaan vallen, zullen duizenden winkelpanden in winkelgebieden leeg komen te staan en staan dadelijk tienduizenden medewerkers op straat, ondanks dat minister Koolmees met de NOW-regeling wel een fatsoenlijke compensatie biedt.”, aldus Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel, waar veel filiaalbedrijven in de non-food bij zijn aangesloten.

Grotere filiaalbedrijven in de non-food maken naar schatting ruim 40% van de non-food winkelstraat uit. Een klein deel daarvan is open. Veel concerns in de non-food zijn noodgedwongen gesloten door de overheid, maar krijgen met dit steunpakket per filiaal slechts enkele duizenden euro’s per maand vergoed.

Doordat ook de banken terugtrekkende bewegingen maken, verhuurders nauwelijks huurkorting geven en nog steeds goederen binnenkomen die maanden geleden zijn besteld - en binnen 60 dagen moeten worden betaald-, loopt de cashpositie bij filiaalbedrijven snel achteruit en lopen de schulden hard op.

Wat moet er gebeuren?

“Het kabinet moet nu een keuze maken. Of ze pompen met maatwerk-afspraken echt meer geld in de economie om herstel aan te wakkeren en faillissementen van onschuldige ondernemers, groot en klein, te voorkomen, of straks wordt een hele hoge prijs betaald voor het maximeren van de huidige regelingen. Filiaalbedrijven nú helpen en schulden voorkomen helpt de toekomstige werklozen meer dan op dit moment te zuinig te blijven als overheid”, aldus Peters.

Het liefste gaan winkeliers open. Daarom moet er snel een publiek-privaat plan komen hoe en wanneer open te gaan en waarin click & collect een eerste kleine stap kan zijn. In 2020 hebben winkeliers laten zien dat dit veilig en verantwoord kan. Winkels zijn ook niet dicht omdat bezoekers er corona krijgen, maar omdat in december de publieke ruimte vóór winkels in enkele grotere centrumgebieden door groepen mensen werden gebruikt als ontmoetingsgebied.

Als de winkels de komende weken nog dicht moeten blijven, dan is het volgende nodig:

  1. Haal de maximering af van de TVL- en VGD-vergoedingen; of we moeten een vergoeding kunnen berekenen per vestiging. Als dat niet kan door Europese regels, dan moet er snel een maatwerkloket komen voor filiaalbedrijven;
  2. Help winkeliers met kredietregeling om met 100% staatsgarantie geld aan te kunnen trekken om voorraden te kunnen betalen als we straks open kunnen.

Rekenvoorbeeld

Als gekeken wordt naar het exploitatiebeeld van een gemiddeld non-foodwinkel, dan is deze bij 100% omzet, 58% kwijt aan de inkoopwaarde van goederen, 17% aan personeelskosten, 9% aan huurkosten, ruim 12% aan overige bedrijfskosten en resteert minder dan 4% bedrijfsresultaat. Van de 100% omzet werd voor corona rond de 10-15% online omgezet en 85-90% in de winkel. Op dit moment is de online omzet – als iemand het heel goed doet – verdubbeld, en valt de winkelomzet volledig weg. Veel omzet vloeit af naar (buiitenlandse) online spelers en de consument geeft veel minder uit.

Ieder winkelbedrijf krijgt tijdens deze lockdown 85% van de loonsom vergoed, gecorrigeerd met het omzetpercentage van de weggevallen omzet. In dit rekenvoorbeeld 75%. Deze winkelier krijgt dus 75% x 85% van de loonsom vergoed, is 64%. Dat is niet gemaximeerd en voor alle bedrijven gelijk. Het maximum is 85%.

Voor de TVL krijgt een onderneming een subsidie ter hoogte van normale omzet x omzetverlies in % x 15% (SBI-detailhandel) x 85% TVL maximering. In dit voorbeeld 15% x 75% x 85% = 9,6% van de omzet (maar dat is voor grote bedrijven gemaximeerd op €400k/kwartaal). Bij 100% omzetverlies is dat 12,75%.

Voor de VGD krijgt een onderneming een subsidie ter hoogte van normale omzet x omzetverlies in % x 21% x 85%. In dit voorbeeld 21% x 75% x 85% = 13,4% van de omzet (maar dat is voor grote bedrijven gemaximeerd op €200k/kwartaal). Bij 100% omzetverlies is dat 17,85%.

Voor mkb-winkeliers, franchisenemers en de kleinste winkelketens tussen 5-10 filialen tellen deze vergoedingen op tot maximaal 30,6% van de omzet (bij 100% omzetverlies) en zijn de subsidies samen gemaximeerd op €600k per kwartaal oftewel €200k per maand.

Voor een mkb-winkelier die nagenoeg niets verkoopt via internet betekent dit dat deze 85% van de loonsom als subsidie krijgt vergoed en 30,6% van de omzet. Een kleine winkelketen van 10 filialen die de maximale vergoedingen bereikt van €400k en €200k per kwartaal, ontvangt zo’n €20.000 per vestiging per maand als vergoeding, naast de vergoeding voor personeelskosten.

Is echter sprake van een filiaalbedrijf met bijvoorbeeld 100 vestigingen in Nederland, dan ontvangt dit bedrijf slechts €2.000 per vestiging per maand. Dat is niet eens genoeg om het gat van 15% in de personeelskosten te betalen.