Nieuws

Nieuw opleidingsplatform biedt bouwmarktmedewerker een leven lang leren

Op maandag 3 september is het nieuwe digitale opleidingsplatform voor de Doe-Het-Zelf branche live gegaan. Het nieuwe platform omvat de basis vakopleiding, nascholingsmodules en een online naslagwerk en is beschikbaar op computer, tablet en mobiel. Met dit nieuwe platform, dat door werkgevers en werknemers gezamenlijk gefinancierd is, geeft de branche daadwerkelijk invulling aan de ambitie ‘een leven lang leren’.

In de Vakopleiding Doe-het-zelf doet de bouwmarktmedewerker uitgebreide kennis op van de producten die in de bouwmarkt worden verkocht en de toepassing daarvan. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan milieu- en veiligheidsaspecten. De opleiding wordt al meer dan 15 jaar gebruikt door bouwmarktmedewerkers in het hele land. Het diploma wordt branche breed erkend en heeft sinds vorig jaar de status verworven van certificeerbare eenheid in het mbo-onderwijs. De opleiding is nu weer volledig geactualiseerd en afgestemd op de huidige praktijk van de bouwmarkt en doe-het-zelfwinkel waarin assortimenten steeds breder en productkennis steeds belangrijker worden. Een belangrijke vernieuwing is dat de opleiding zich automatisch aanpast aan de reeds aanwezige voorkennis en dat de deelnemer meer wordt uitgedaagd zijn kennis continu te toetsen en te vergroten.

Leven lang leren

Het platform omvat ook bij- en nascholingsmodules en een online naslagwerk.. Daar waar de oude omgeving een goede basis bood, gaat het nieuwe platform een stap verder door de bouwmarktmedewerker gedurende zijn gehele loopbaan ontwikkelingsmogelijkheden te blijven bieden. Daarmee geeft de branche daadwerkelijk invulling aan ‘een leven lang leren’ en wordt duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche ondersteund.

De opleiding is primair gericht op bouwmarktmedewerkers maar kan daarnaast ook door ROC’s worden gebruikt. De inhoud is afgestemd op het keuzedeel Bouwmarkt Basis dat vorig jaar door de Minister van Onderwijs is vastgesteld als certificeerbare eenheid in het mbo- en volwassenenonderwijs. Dit geeft het diploma van de Vakopleiding Doe-het-zelf een belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt.

Bespeak

De vakopleiding is in opdracht van SRD door Bespeak ontwikkeld. Bespeak is een bedrijf met onderwijsspecialisten dat innovatieve opleidingsproducten ontwikkelt. Daarbij verzorgt Bespeak het gehele traject van advies, ontwerp en ontwikkeling tot implementatie en exploitatie.

SRD

Stichting Retailopleidingen DHZ-branche (SRD) heeft als doel medewerkers in de doe-het-zelfbranche met theoretisch en praktisch onderwijs op te leiden. Om dat te bereiken is de SRD in 2001 gestart met een branchebrede vakopleiding waarin algemene vakkennis wordt aangeboden in de vorm van zelfstudie. Sindsdien starten jaarlijks ruim 1000 bouwmarktmedewerkers met de Vakopleiding Doe-het-zelf. Naast opleiden heeft de SRD ook als taak het afnemen van examens en het afgeven van certificaten, basisdiploma’s en vakdiploma’s.

Stichting Sociaal Fonds Doe-Het-Zelfbranche

De herontwikkeling van de vakopleiding is voor een substantieel deel gefinancierd door de Stichting Sociaal Fonds Doe-Het-Zelfbranche (SSFD). SSFD financiert en subsidieert activiteiten die gericht zijn op het wat betreft arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen optimaal functioneren van de bouwmarkt en/of doe-het-zelfwinkel. Werkgevers en vakorganisaties (CNV en FNV) werken in de stichting samen om tot uitvoering van de doelstelling te komen.

Feestelijke presentatie

Op 28 augustus jl. vond de feestelijke presentatie van de vakopleiding plaats in het bijzijn van alle betrokkenen en stakeholders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de SRD op dit dossier:

Wouter Weide, tel +31 6 51 88 96 58