Nieuws

Cash is King, of toch niet?..

Minister Kaag komt met een wetsvoorstel: cash opnemen en daarmee betalen moet gratis blijven. Dit in een tijd waarin de winkelier meer en meer bekneld raakt omdat hij niets in rekening mag brengen voor het gebruik van dure betaalmiddelen, waarvoor hij ook nog eens forse kostenstijgingen moet accepteren. De detailhandel is daarom blij met de aankondiging van de minister dat de ondernemerstarieven voor het gebruik van contant geld, gemaximeerd gaan worden.

Volgens meerjarig onderzoek van Panteia kost pinnen de winkelier dit jaar 17 cent per transactie. 2 cent minder dan in 2017 toen het tarief nog op 19 cent lag. Contant geld daarentegen kostte in 2017 nog 29 cent, maar is inmiddels gestegen naar een tarief van maar liefst 48 cent(!) per transactie.


Toonbankondernemers in de detailhandel geven jaarlijks zo’n € 1,3 miljard uit aan betalingsverkeer, waarvan bijna de helft (€ 603 miljoen) aan cash. Dit terwijl contant betalen nog maar 20% van het totale aantal transacties uitmaakt. Als ondernemers de kosten van cash niet mogen doorbelasten, mogen de kosten daarvan echt niet verder oplopen. Als dat wel zou gebeuren komt de acceptatiegraad die nu op circa 96% ligt, flink onder druk te staan.
Het is dus positief dat het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de stijging van de kosten van cash wel tot uitdrukking zou kunnen komen in de tarieven van alle particuliere betaalrekeningen. Dat is ook solidair, want op die manier worden de lasten over sterke en kwetsbare groepen gespreid. Kwetsbare groepen die anders een groter deel van de rekening zouden moeten betalen of in het uiterste geval niet meer met cash kunnen betalen.

Maak maximeren absoluut en herzie de wet zodra het kan

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) pleit er voor het maximeren van de ondernemerstarieven te koppelen aan absolute bedragen en niet aan percentages of een index. Verder pleit de winkeliersorganisatie ervoor de wet en de afspraken daarin te herzien op het moment waarop consumenten minder dan 10% van de transacties aan de toonbank contant betalen.

De RND mist deze punten in de Kamerbrief en wijst erop dat het steeds duurder wordende cash betalingssysteem uiteindelijk niet overeind kan worden gehouden voor mensen die er alleen baat bij lijken te hebben onder de radar te blijven van overheid en belastingdienst.