Nieuws

Slecht idee om gemeenten te laten beslissen over mengvormen detailhandel en horeca

De vereniging Drankenhandel Nederland (VDN) vindt het een slecht idee om gemeenten toe te staan uitzonderingen toe te staan op wie lokaal drank mag verkopen of schenken, omdat dit verrommeling van de Drank- en Horecawet in de hand werkt en de huidige werkwijze van het verantwoord verkopen of schenken van alcohol ondermijnt. 'Het toestaan van mengvormen in winkels en horecabedrijven heeft een positief resultaat voor klanten, ondernemers en winkelgebieden.' Dit is de conclusie van de – nog steeds kleinschalig te noemen - 'pilot mengvormen Drank- en Horecawet' van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) in verschillende gemeenten. Daarom pleit Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ervoor om gemeenten de bevoegdheid te geven af te kunnen wijken van de bepalingen in de Drank- en Horecawet (DHW).

Uit het VNG-rapport blijkt dat deelnemers aan de pilot positief zijn. Weliswaar leidden de mengvormen niet tot significante omzetverhogingen, maar het positieve gevoel bij ondernemers en bezoekers van winkelcentra nam toe. De deelnemers aan de pilot waren onder te verdelen in drie groepen:

  1. horecaondernemers die op kleine schaal producten mochten verkopen,
  2. slijters die op kleine schaal branchevreemde producten mochten bijverkopen/proeverijen mochten organiseren c.q. horeca-activiteiten mochten ondernemen, en
  3. reguliere (kleinschalige) detailhandelsbedrijven die alcohol mochten verkopen en/of mochten verstrekken voor nuttiging ter plaatse (horeca-activiteit).

Het bijzondere bij deelnemende slijters, is dat deze al sinds de laatste herziening van de wet in 2013 op kleine schaal mogen laten proeven. Slijters mogen dit alleen niet actief kenbaar maken volgens de wet. Deelnemers aan de pilot zetten een terras op, waar ook alcohol werd geschonken en namen deel aan bijvoorbeeld rondvaartarrangementen waar werd aangelegd voor een proeverij.

Om ervoor te zorgen dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met alcohol, zijn er echter regels over wie, waar en onder welke voorwaarden (vergunning, opleidingseisen, inrichtingseisen) alcohol mag verkopen of schenken. Deze regels en uitgangspunten voor de volksgezondheid zijn wat de leden van de VDN betreft nog even belangrijk als toen de eerste alcoholwet ooit van kracht werd. De VNG wil de wet echter zo aanpassen dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om te beslissen of mengvormen van horeca (met alcohol) en winkelvormen wel of niet lokaal zijn toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Dat leidt tot verrommeling tussen gemeenten onderling en mogelijk zelfs binnen een gemeente en tussen winkeltypen onderling, en dat is niet wenselijk.

Toen de originele drank- en horecawet werd gemaakt, bestonden supermarkten en foodspeciaalzaken nog niet. De uitzondering op verkoop van zwak alcoholische drank aldaar, is op een later tijdstip in de wet verwerkt. “Als we anno 2017 vinden dat in geval van lokale VVV's de verkoop van een fles lokaal gebrouwen bier mogelijk moet worden, dan moet je dat in de wet zetten. Maar het allerslechtste is nog wel wanneer de mogelijkheid gaat ontstaan om gratis alcohol weg te geven in winkels. We weten dat toen we gokkasten verboden in snackbars en andere plaatsen, het aantal mensen dat bij verslavingszorg aanklopte terugliep. De les die we daaruit kunnen leren, is dat het belangrijk is om alcohol niet overal beschikbaar te maken.", aldus Eus Peters, secretaris van de VDN. In Nederland kan alcohol op ruim 30.000 plaatsen worden gekocht of geschonken.

Wat de ketenslijters betreft voldoet de wet zoals hij nu is wat betreft verkoop of verstrekking. Er zijn wat zaken met betrekking tot administratieve lasten en bouwvoorschriften die gewijzigd zouden kunnen worden, maar Nederlandse wetgeving en regels rondom alcoholbeleid hebben bewezen goed te kunnen werken. Zeker als de handhaving op orde zou zijn.

Lees meer in onze standpunten: