Standpunten

Zondagswet

De Zondagswet regelt dat de zondag een rustdag is. Dit betekent dat winkels in principe gesloten moeten zijn en alleen geopend mogen zijn als hiertoe in een gemeente een vrijstelling is verleend. Volgens de RND is het niet aan de overheid om één vaste rustdag te benoemen voor alle Nederlanders. De zondag is voor veel Nederlanders inmiddels een normale dag geworden. Op de zondag moet daarom elke dag en in alle gemeenten winkelen mogelijk zijn. Het is immers een recreatieve bezigheid die niet verboden zou moeten worden op een zondag.