Standpunten

Winkelcriminaliteit

Winkeliers en hun medewerkers zijn trots op hun werk, maar worden geconfronteerd met brute overvallen, diefstallen en meer. Criminaliteit kost de detailhandel € 1 miljard per jaar. Dit is slecht voor de winkeliers en medewerkers, slecht voor onze klanten, slecht voor de economie en slecht voor de samenleving als geheel. Een veilig winkelklimaat leidt tot minder schade in de samenleving, minder verpaupering, sterkere sociale samenhang, meer ondernemerschap en een betere werkgelegenheid.

Winkelcriminaliteit is een zaak die ons allemaal aangaat: grootwinkelbedrijf, mkb-winkeliers, franchiseformules, food en non-food en de impact is overal significant. Daarom werken alle winkeliers samen binnen Detailhandel Nederland om winkelcriminaliteit tegen te gaan. Daarin is de samenwerking met politie en justitie erg belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld over rondtrekkende bendes, winkelovervallen en ramkraken.

Maar ook maken we ons met Detailhandel Nederland sterk voor aanpassing van wet- en regelgeving en beleid. Zaken die beter of anders geregeld zouden moeten worden, zijn bijvoorbeeld schadevergoedingen, de aanpak van geweld en belemmerende overheidseisen op het terrein van preventie. Wanneer de overheid zelf niet in staat is om op te treden tegen winkelcriminaliteit, moeten winkeliers wel de ruimte krijgen om extra, efficiënt en effectief te investeren in preventie. Privacywetgeving mag dit niet hinderen.

Gezamenlijk zorgen we ook voor goede zaken die preventief werken, zoals het waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) - http://www.stichtingfad.nl/ en ook Afrekenen met Winkeldieven, http://afrekenenmetwinkeldieven.detailhandel.nl/