Standpunten

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

In 2016 werd de ratificatie van het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap door de Tweede Kamer behandeld. Samen met Detailhandel Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland en belangenorganisaties van mensen met een handicap of chronische ziekte, is een sectorplan ontwikkeld.

Wat is er aan de hand

Om het verdrag geldig te maken (ratificeren) in Nederland heeft het parlement de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast. Nieuw is het verbod op onderscheid bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten. Mensen met een beperking kunnen nu ook aan bedrijven vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’. Dat betreft een eenvoudige aanpassing in een individueel geval. Onder doeltreffende aanpassingen valt in ieder geval het toelaten van assistentiehonden als iemand daarom vraagt.

Sinds 1 januari 2017 geldt ook een algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, werkgevers en bedrijven dat wat zij bieden, geleidelijk toegankelijk moeten maken. Op die manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Het gaat om ‘eenvoudige voorzieningen’. Als het verbeteren van toegankelijkheid ‘onevenredig belastend’ is, hoeft het niet.

Lees hier verder: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33990_uitvoering_verdrag_inzake_de

Wat vindt RND

Het is belangrijk dat gehandicapten zich welkom voelen in de detailhandel. Uitgangspunt voor de leden van de RND is dat de klant centraal staat en we starten vanuit de behoefte van de klant. In de praktijk blijkt echter dat we niet iedereen, altijd, overal, precies op maat kunnen bedienen. In het sectorplan houden wij dus rekening met de verschillen en het bieden van maatwerk. Een zelfbedieningsconcept is immers anders dan een full-service concept. In een nieuwbouwpand is meer mogelijk dan in een monumentaal pand. En een dienst vraagt om een ander klantbetrokkenheid dan een transactionele verkoophandeling van een product. Gelukkig leven we in een tijd dat meerdere verkoopkanalen ten dienste van de klant staan, alsook er verschillende winkelconcepten zijn, waar verschillende groepen consumenten zich meer/minder mee verbinden. En klanten steeds meer in staat zijn om zelf hun eigen klantreis te kunnen kiezen.

Wat doet RND

VNO-NCW en MKB-Nederland en belangenorganisaties van mensen met een handicap of chronische ziekte, is een sectorplan ontwikkeld. Kernbegrippen zijn ‘maatwerk’, ‘klantbehoefte centraal’, met het besef ‘niet iedereen, altijd, overal’. Door ‘eenvoudige voorzieningen’, die niet ‘onevenredig belastend’ zijn, ‘doeltreffende aanpassing’ bieden.

In het sectorplan onderzoeken wij hoe wij goede initiatieven in het land kunnen aanjagen. Denk aan het promoten van e-learning om de bewustwording en kennis onder winkeliers en personeel over het onderwerp toegankelijkheid te vergroten. Een ander goed initiatief is dat winkeliers en aanbieders van pinapparatuur worden gestimuleerd om gebruiksvriendelijke pinapparatuur voor mensen met een beperking aan te bieden. Winkeliers worden verder gestimuleerd gebruiksvriendelijke websites aan te bieden. En gemeenten worden geadviseerd over het inrichten van toegankelijke winkelgebieden voor mensen met een beperking.