Standpunten

Precursoren voor explosieven

Op 1 juni 2016 is de Wet Precursoren voor Explosieven in werking getreden. Deze wet verplicht winkeliers verdachte transacties te melden en reguleert de verkoop van bepaalde chemische stoffen aan particulieren middels een vergunningenstelsel.

De wet verplicht de winkelier verder om winkelpersoneel te informeren over de meldingsplicht en de producten die het betreft. De winkelier moet kunnen aantonen dat deze informatieoverdracht heeft plaatsgevonden en dient ervoor zorg te dragen dat de kennis geborgd blijft. Uitgangspunt is overigens dat de winkelmedewerker geen verkoop hoeft te weigeren als die verkoop verdacht is. De winkelier moet kunnen aantonen dat de winkels en medewerkers zijn geïnformeerd en geïnstrueerd. Een goede borging van de communicatie en de informatie is dus vereist.

Op de site van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is meer informatie te vinden: https://www.nctv.nl/onderwerpen_a_z/precursoren_voor_explosieven/