Standpunten

Europese Houtverordening

Op 3 maart 2013 is de Europese houtverordening in werking. De verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Iedere marktdeelnemer die voor het eerst hout of houtproducten op de Europese markt brengt, moet voldoen aan de eisen van de verordening.

Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst van hun producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen.
Dit stelsel bestaat uit:

 • gegevens over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden;
 • risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;
 • risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.

De RND is altijd voorstander geweest van de Europese houtverordening. Voor de branche is duurzaamheid en het gebruik van aantoonbaar legaal en duurzaam geproduceerd hout een speerpunt. Bij het opstellen van de verordening is volgens de RND echter niet goed nagedacht over de praktische uitvoering van de regels. De verordening brengt flinke administratieve lasten en kosten met zich meebrengt. Ook lopen de leden tegen (praktische) problemen aan bij het voldoen aan de eisen uit de verordening. De RND pleit daarom voor een versimpeling van de uitvoeringsregels waarbij we het doel van de verordening niet uit het oog moeten verliezen.

Meer informatie:

 • De Europese Houtverordening in beeld (schema Europees platform EUTR) .
 • EU-verordening 607/2012
  Hierin de gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties.
 • Gedelegeerde Europese Houtverordening nummer 363/2012: over procedures voor erkenning en intrekking erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in de Europese Houtverordening 995/2010.
 • FLEGT en de EU-houtverordening (website Department for Environment, Food and Rural Affairs)
 • Website van de Europese commissie met de achtergronddocumenten en verordeningen.
 • Pagina Mileuzaken van de Europese commissie over de Europese houtverordening en de gevolgen voor marktdeelnemers en handelaren. De pagina geeft uitleg over de verordening en heeft een veelgestelde vragen gedeelte.
 • Guidance document met uitleg over begrippen in de verordening. Onder meer uitleg over het begrip marktdeelnemer, het kunnen afgaan op documenten uit derde landen, de verhouding Cites en houtverordening en de rol van agenten.
 • Leidraad voor de EU-houtverordening.
  Dit is de Nederlandse vertaling van het guidance document. Hierin worden diverse begrippen uit de verordening nader toegelicht. De leidraad is geen wetgeving maar een uitleg van de terminologie gebruikt in de verordening.