Standpunten

Energiebesparingsplicht & Informatieplicht Lijst Erkende Maatregelen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dit is de energiebesparingsplicht. Vanaf 1 juli 2019 is ieder bedrijf dat onder deze plicht valt is daarnaast wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te melden. Dat houdt in dat vóór 1 juli 2019 aangegeven moet worden welke maatregelen er zijn uitgevoerd.

Het is mogelijk dat een bedrijf naast de informatieplicht energiebesparing per inrichting, ook een EED-auditplicht heeft voor de gehele onderneming. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. In dit geval rapporteert u voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019.

Omdat dit niet voor iedereen dagelijks werk is, heeft RND in samenwerking met onze koepel Detailhandel Nederland een online seminar georganiseerd waarbij experts uitleg geven over hoe de informatieplicht moet worden uitgevoerd. Binnenkort staat hieronder de link naar dit online seminar.

Meer informatie over de energiebesparingsplicht, de informatieplicht en de EED vindt u op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/energiebesparingsplicht

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed