Standpunten

Afgedankt elektrisch en elektronisch afval

De producenten hebben vanuit Europa de verplichting om 65% van alle elektronica die op de markt wordt gezet in te zamelen voor recycling in 2019. In de gehele keten wordt in deze campagne extra aandacht besteed aan de inzameling van elektrisch en elektronisch afval. Veel kleine apparaten verdwijnen nog in de prullenbak, gaan naar opkopers of blijven liggen bij huishoudens op zolder. De inzameling van oude elektronica is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele keten waarbij iedere partij zijn eigen rol heeft. Iedere partij draagt hier zij steentje aan bij, waaronder ook de detailhandel. Het zgn. all actors principe. Daarbij kunnen retailers consumenten verleiden om zoveel mogelijk oude elektronica in te leveren.

Verplichtingen

Sinds 14 februari 2014 is een nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van kracht en op 27 januari 2016 op enkele onderdelen aangepast. De detailhandel heeft een aantal verplichtingen in de Regeling. Ook de overige actoren in de keten hebben verplichtingen. RND is bij de totstandkoming van de regeling geconsulteerd waarbij RND gepleit heeft voor een regelgeving die voor de winkelier praktisch uitvoerbaar is.

Oud voor nieuw

Distributeurs moeten er voor zorgen dat particulieren hun afgedankte elektr(on)ische apparaten, bij levering van een gelijkwaardig nieuw apparaat, ten minste gratis kunnen inleveren. Deze bepaling wordt de “oud voor nieuw” bepaling genoemd. Bovendien moet voordat koop en betaling van een apparaat heeft plaatsgevonden, duidelijk zichtbaar op deze mogelijkheid worden gewezen.

Oud voor niets

Voor detailhandelszaken met een verkoopoppervlak voor elektr(on)ische apparatuur van ten minste 400 m2, geldt dat zij zorg moeten dragen voor de inzameling, van heel klein afgedankte elektr(on)ische apparatuur, zonder de verplichting voor de consument om een nieuw apparaat te kopen. De consument hoeft hier niet voor te betalen en de inzameling moet in, of in de onmiddellijke nabijheid van, zijn detailhandelszaak, plaatsvinden. Dit wordt de “oud voor niets” bepaling genoemd.

Online verkoop

Distributeurs moeten vanaf 1 februari 2016 aan consumenten aanbieden om oude apparaten in te leveren bij bezorging, deze op een later tijdstip te laten afhalen of deze op te sturen naar een adres of antwoordnummer. De distributeur moet daarbij (expliciet en zichtbaar), wanneer de consument het stappenplan doorloopt voor de aankoop en bestelling/betaling, de keuzemogelijkheden presenteren aan de consument. De consument mag afzien van alle drie de geboden mogelijkheden. Als de consument niet reageert op de aangeboden (max. drie) opties van de distributeur of zijn oude apparaat liever behoudt of zelf afvoert, hoeft de distributeur verder niets te doen.

Inleveren klein bij groot

Distributeurs kunnen zich bij Wecycle aansluiten als Premium Pick-Up partner. Bij de bezorging en installatie van een groot huishoudelijk apparaat (bijvoorbeeld een wasmachine), nemen zij niet alleen het oude grote exemplaar retour maar ook kleine elektrische apparaten. De normale kostenvergoeding vanuit Wecyle is van toepassing.