Nieuws

Geen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Het voorstel om naast de reguliere stijging van het minimumloon per 1 juli a.s deze nog eens extra te verhogen met 1,2%, is van de baan. Daarmee blijft de stijging per 1 juli 2024 3,1%. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon sinds 1 januari jl. worden enkel nog minimum uurlonen vastgesteld.

De bedragen per 1 juli 2024 vindt u in de tabel hieronder:

Minimumuurloon per leeftijd per 1 juli 2024
Leeftijd % van het minimumloon Per uur
21 jaar en ouder 100% € 13,68
20 jaar 80% € 10,94
19 jaar 60% € 8,21
18 jaar 50% € 6,84
17 jaar 39,50% € 5,40
16 jaar 34,50% € 4,72
15 jaar 30% € 4,10