Nieuws

Richtlijnen Verantwoord Winkelen en Richtlijn Winkelen en openbare Ruimte geactualiseerd

Er is een Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord winkelen gemaakt, met daarin Richtlijnen Verantwoord Winkelen en Richtlijn Winkelen en openbare Ruimte. Hierin staat wat overheden en detailhandel met elkaar afspreken over de naleving en (zelf)handhaving van maatregelen. Dit gaat bijvoorbeeld over het gedrag en de inrichting in en om de winkel. Maar ook over de openbare ruimte van winkelgebieden, zoals een winkelstraat.

De detailhandel haalt tijdens deze tweede golf weer alles uit de kast om winkelen voor onze klanten en medewerkers winkelen en werken veilig en verantwoord te houden. Eind maart waren we de eerste sector met zón protocol.

Afgelopen week hebben samenwerkende brancheorganisaties in de detailhandel samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat, alsook met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding op hun verzoek met stoom en kokend water gewerkt aan de actualisatie van onze “Richtlijn Verantwoord Winkelen” (zie in linker kantlijn). Deze is vandaag bevestigd door de regering.

Ook hebben we de Richtlijn Winkelen en de openbare ruimte opgeleverd (zie in linker kantlijn), wat een inleiding is tot de in mei gepubliceerde handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’ (link) waaronder naast ons als detailhandel de handtekeningen staan van onder andere VNG en Nederlandse Raad voor Winkelcentra. In de Richtlijn Winkelen en openbare Ruimte is vastgelegd wie proactief het voortouw neemt om te zorgen dat de coronamaatregelen worden toegepast en nageleefd in de openbare ruimte binnen afzonderlijke winkelgebieden. Ook deze richtlijn is vandaag bevestigd door de regering.

Ook heeft de overheid een geactualiseerde poster gemaakt (zie in linker kantlijn).