Nieuws

Pensioenfonds Detailhandel verhoogt pensioenen met 10%

Het bestuur van het van Pensioenfonds Detailhandel heeft besloten de pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 10%.

Bij het besluit voor deze indexatie heeft het bestuur gekeken naar de belangen van alle deelnemers, bij elkaar opgeteld ruim 1,3 miljoen mensen. Volgens de werknemersvoorziter werkt het Pensioenfonds Detailhandel de komende jaren aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Om te zorgen dat de overgang voor iedereen goed uitpakt, is het van belang reserves aan te houden. Binnen deze bandbreedte is het bestuur daarom tot het besluit gekomen om de pensioenen
te verhogen met 10%.

Meegroeien met de prijzen

De verhoging houdt daarmee bijna gelijke tred met de inflatie in Nederland die in de periode van juli 2021 tot juli 2022 op 12,4% uitkwam (CBS-consumentenprijsindex). Het bestuur is van mening dat het belangrijk is voor de deelnemers dat de pensioenen in deze onzekere economische verhoogd kunnen worden.

Over Pensioenfonds Detailhandel

Met 1,3 miljoen pensioendeelnemers en een vermogen van circa EUR 33 miljard (peildatum december 2021) is Pensioenfonds Detailhandel een van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Het pensioenfonds streeft naar een zo goed mogelijk pensioen tegen zo laag mogelijke kosten en doet dit op een maatschappelijk verantwoorde manier. Pensioenfonds Detailhandel is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen niet alleen bijdraagt aan het welzijn van mens en milieu, maar op de lange termijn ook betere rendementen oplevert.


––––––––––
Meer informatie op:

www.pensioenfondsdetailhandel.nl
www.jijenwijbeleggen.nl