Nieuws

Coronabestrijdingsplan: winkels koersen op preventiemaatregelen

De retailsector neemt haar verantwoordelijkheid in de corona-aanpak. Dit heeft zij in alle voorgaande fases ook gedaan en daarom is op uitnodiging van het Kabinet een sectorplan opgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In dit plan staan maatregelen die 86.000 winkels kunnen nemen de komende winter in het kader van de coronabestrijding. De sector zet in op preventiemaatregelen.

Lage besmettingsrisico’s

Winkels willen met preventieve maatregelen besmettingsrisico’s laag houden. Dat heeft de afgelopen twee jaar goed gewerkt, want winkels stonden nooit op GGD of RIVM-lijsten als besmettingsbron.

Met ventileren, ruimere openingstijden wanneer waardevol en maatregelen om het drukteverloop in de winkels in de gaten te houden, wordt de basis in winkels en winkelgebieden goed georganiseerd. Ook steunt de sector actief de overheidscampagne om vaak handen te wassen, in de ellenboog te niezen, bij klachten te testen en bij een positieve uitslag thuis te blijven, en om een boosterprik te halen. Ondernemers in de retailsector krijgen bij oplopende besmettingen ook het advies om hygiënemiddelen als handpompjes / desinfectiezuilen in te zetten, voor zover ze er nu niet meer staan.

Preventie en interventie

Als de besmettingen verder oplopen, kan de overheid nog meer preventie- en interventie maatregelen adviseren óf opleggen. Dan gaat het om het invoeren van een afstandsmaatregel, het plaatsen van spat-en kuchschermen adviseren, een mondmaskerplicht opleggen of zelfs gericht winkelen instellen. Die laatste maatregel kan worden ondersteund met een maximum aantal winkelmandjes en -wagentjes, of bijvoorbeeld een stoplichtensysteem. Als sector hebben onze rangschikking aangegeven.

Mogelijke impact op de omzet

De retailsector steunt geen dwingende interventiemaatregelen die economische schade veroorzaken, zoals een lockdown, het werken met een coronatoegangsbewijs of het werken met minder winkeluren of speciale ouderenuurtjes. Die zijn namelijk niet-proportioneel in relatie tot het aantoonbaar lage risico van besmetting in winkels. Het kabinet wil verder in de toekomst omzetverlies die ontstaat door dwingend coronamaatregelen op te leggen niet compenseren.

Om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de aangegeven preventie- en interventiemaatregelen, vraagt de sector om een wetenschappelijke onderbouwing van keuzes die het kabinet gaat maken op basis van de ingediende sectorplannen.