Blogs

Spannend en aantrekkelijk?

Vermenging van wonen, werken en bedrijvigheid op bestaande bedrijventerreinen en binnenstedelijke gebieden gebeurt nauwelijks meer. Het is wel belangrijk om de levendigheid er in te krijgen. Bedrijvigheid vindt geïsoleerd plaats op bedrijventerreinen. Met het idee dat je zo stof, herrie en stank gescheiden hield van wonen en winkels.

We hebben veel bedrijfsterreinen gesaneerd en alle woonfuncties daar uitgehaald. We hebben woonwijken ingericht als monofunctionele woongebieden. Best saai allemaal, zo’n gescheiden maatschappij. En niet in de laatste plaats niet duurzaam, want we reizen van hot naar her.

En dan toch pleiten we voor concentratiegebieden van winkels? Jazeker, maar dat is iets anders dan monofunctionele winkelgebieden nastreven. Het mag allemaal wat spannender. Meer cultuur, meer horeca en andere concepten in onze binnensteden. Want de binnenstad heeft horeca, retail en cultuur nodig. En niet andersom. In Italië deze zomer viel mij op hoeveel de Italiaanse binnensteden op elkaar lijken: kleine ambachtelijke winkels en horeca. Maar ik miste jullie: grotere (inter)nationale concepten. Historisch prachtige binnensteden, maar niet veel winkels verder. Toen ik aan een Italiaanse tiener vroeg waar zij haar spijkerbroeken kocht, verwees ze naar verschillende winkelcentra en winkels in buitenwijken en periferie. Totaal niet toegankelijk of zichtbaar voor ons als bezoekers. Het loslaten van allerlei regels en vasthouden aan historische panden is dus ook niet de oplossing. Hoe krijgen wij onze winkelgebieden weer spannend en aantrekkelijk? Door met elkaar keuzes te maken en te blijven investeren in onze winkels, mensen en productlijnen. Maar ook door wonen, werken en winkelen weer meer te gaan mengen. Dat leidt weer tot meer persoonsbewegingen en reuring in onze gebieden.