Blogs

Slappe tijd?

Voorspelde ik de weken voor de verkiezingen al een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie: Den Haag had er 100 dagen voor nodig om daarachter te komen. We proberen goed op te letten dat dit geen consequenties heeft voor de gedecentraliseerde zondagsopening van winkels of bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal verkooppunten voor alcohol, wat in het verkiezingsprogramma van ChristenUnie staat. Het kan zomaar opkomen dat de Zondagswet niet meer wordt afgeschaft (D66 stokpaard) en we op zondagen pas om 13:00 uur open mogen. Medisch ethische kwesties zijn echter gevoeliger en vraag is of ‘uitruil’ op dergelijke dossiers mogelijk is. Gemeenten mogen overigens inzake zondagsopening op dit moment ontheffing voor verlenen. Vraag is hoe daar de teugels kunnen worden aangehaald. De laatste keer echter was zondagsopening nog verbonden aan toeristisch regime, en werden de teugels daar aangehaald door daar eisen aan te stellen. Die mogelijkheid is echter helemaal uit de wet verdwenen. Omgekeerd, wordt het blurringwetsvoorstel van VVD steeds minder waarschijnlijk met de ChristenUnie. De voorbereidingen voor de miljoenennota zijn in volle gang en de PvdA en VVD liggen op ramkoers. Asscher blijft maar cadeaus uitdelen: minimum jeugdloon, verhogen minimum jeugdloon, voorstel om minimum uurloonberekening gelijk te trekken, uitbreiding ouderschapsverlof en verhogen van salarissen in het primair onderwijs. We hebben een uniek kabinet dat lonen voor grote groepen medewerkers harder laat stijgen dan vakbonden vragen. Maar als dat eenmaal de realiteit is, laten we dan ons best doen om ervoor te zorgen dat al de jongeren het geld ook uitgeven in de detailhandel! Inmiddels hebben we de eerste hittegolf achter ons en maken we ons op voor de zomervakanties. Slappe tijd? Niet echt. In juli lanceren we nieuwe website, waar we nieuws en standpunten scheiden van elkaar en waaraan nog hard wordt gewerkt. Kamerdebatten en Commissievergaderingen zijn er weliswaar niet, maar niet alle Kamerleden zijn twee maanden vrij … Een goed vakantieseizoen gewenst.