Blogs

Middeninkomens en wonen

Het lijkt wel alsof we alle zaken rondom klimaat, pensioen en gezondheid al hebben geregeld. De focus gaat volledig naar de middeninkomens en betaalbaar wonen. De bizar lage rente (hypotheekrente 10 jaar/60% ligt al rond de 1,2% en daalt) en de negatieve rente voor tegoeden van banken zorgt ervoor dat geld gratis wordt weggegeven. Sterker nog, voor de Nederlandse overheid ís het al gratis. Zeker als de ECB weer schuldpapieren gaat aankopen. Drie jaar nadat we met VNO-NCW pleitten voor een NL Next level fonds, worden er komende tijd miljarden gestopt in een fonds. Er vindt nog een discussie plaats hoe zo’n investeringsfonds eruit zou moeten zien: een “sovereign wealth fonds”, waarbij je als overheid goedkoop kan lenen, of een fonds voor Economische structuurversterking. Ik heb al aangegeven dat we leegstaande winkelstraten hebben die ver af liggen van natuurgebieden, waardoor je van stikstof geen last hebt, en die met wat geld naar woningen omgezet kunnen worden. Woningbouwcoöperaties / gemeenten krijgen € 1 miljard extra voor woningbouw.

Daarnaast wordt vol ingezet op het verbeteren van het inkomensplaatje van middeninkomens. Mathijs Bouwman concludeerde onlangs dat de afgelopen jaren keer op keer werd betoogd dat “de middengroep werd bedreigd” en telkens beloofden de politici redding. Elke keer weer werden onderzoekers er op uit gestuurd om de neergang in kaart te brengen. En elke keer kwamen zij tot de conclusie: het valt allemaal wel mee met de middenklasse.

Als voorloper op verkiezingsjaar 2021 wordt al het komend jaar het accent volledig gelegd op het verbeteren van de positie van de middeninkomens. Er wordt gesproken over 2% koopkrachtgroei. Maar het zal 3% zijn als de loonstijgingen goed worden doorgerekend. Rekening houdend met een inflatie van 1%, is dat dan 4% netto. Als de overheid zich inhoudt en deze groei niet afroomt met allerlei premie- en belastingstijgingen, is het spel op de wagen. Het verleden laat namelijk zien dat midden- en lage inkomensklassen dan méér besteden in Nederland, mits sprake is van positief consumentenvertrouwen.

Het sentiment richting grote bedrijven is inmiddels ver onder nul. VPB-verlaging van het lage tarief gaat in 2020 naar 16,5% en dan naar 15%. Het hoge tarief blijft op 25% en gaat pas in 2012 naar 21,7%. Er wordt door het kabinet gewerkt aan een alternatieve belasting voor multinationals, waarbij het bredere perspectief van internationaal ondernemen moet worden meegenomen. En op die sentimenten willen ze nu grote bedrijven wettelijk verplichten om binnen 30 dagen alle facturen te betalen. Er wordt 3 miljard naar burgers overgeheveld, maar het grootste deel van de rekening komt naar het bedrijfsleven. Hoe gaan we dat sentiment draaien?