Blogs

In heel Europa

Op 23 mei gaat Nederland stemmen voor de Europese verkiezingen. Voor steeds meer grootwinkelbedrijven en online spelers is Europa de markt aan het worden in plaats van alleen Nederland. Des te teleurstellender dat Europa er maar niet in slaagt om er ook echt één interne markt van te maken.

De reden daarvoor is dat alle landen maar blijven hameren op hun nationale soevereiniteit en blijven benadrukken wat ‘we’ wel niet allemaal verliezen bij verdergaande harmonisatie. Voorstanders van behoud van soevereiniteit pleiten om terug te gaan naar ‘de EEG’ en alleen handel centraal stellen. Maar daarmee regelen we ook niet de beveiliging van de buitengrenzen van Europa (migratie). Ook rondtrekkende bendes en klimaatmaatregelen strekken verder dan alleen onze soevereine landsgrenzen. En ook voor accijnzen, BTW en garantievoorwaarden zijn Europese afspraken nodig. Nederland kent al meer dan 35 jaar een structureel handelsoverschot en staat structureel in de top 5. Duitsland op 1 en China staat niet meer in de top drie door een flinke stijging van de import en een lager rendement op kapitaal in het buitenland. Wij leven van (frictieloze) handel.
We mogen best kritisch blijven op Europa. De vergoedingen, pensioenen en beloningen voor Europarlementariërs kan ik niet uitleggen. De bureaucratie en termen als ‘trialogen’, groenboeken, witboeken e.d. ook niet trouwens. We hoeven ook niet te fuseren tot een eenheidsstaat of de verenigde staten van Europa, maar moeten wel onze (onderlinge) afspraken die raken aan het economisch handelsverkeer meer harmoniseren. Dan kunnen we de extra winst in welvaart iets meer delen met andere Europeanen. Voordat Trump, die met USA het grootste handelstekort ter wereld heeft (ondanks de wapenindustrie), ons belast met importheffingen en onze Europese broeders ons niet meer steunen. De hele begroting van Europa is vastgesteld op €165 miljard. Nederland betaalde in 2017 €3,4 miljard aan de EU en kreeg daar €2,4 miljard van terug. Mathijs Bouwman becijferde ooit voor het FD dat Nederland €65 miljard per jaar minder zou verdienen als er geen interne markt zou zijn.