Blogs

Graaiflatie

Graaiflatie gaat ongetwijfeld hoge ogen gooien in 2023 als woord van het jaar.

De vraag is of wij in dat frame mee moeten gaan en we het moeten hebben over “de sjoemelprijzen van de fabrikanten”, die sneller dan nodig stijgen waardoor hun procentuele winsten / marges toenemen. Of dat we de aandacht moeten vestigen op ‘de Roverheid”, die in tijden van stevige inflatie hun eigen inkomsten verhoogt, bijvoorbeeld door de verbruiksbelasting op mineraalwater af te schaffen en vanaf 1 januari 2024 met € 17,30 verhoogt naar € 26,13 per 100 liter. En – door het verhogen van het wettelijk minimumloon – een zodanige loon-prijsspiraal in werking zet dat zelfs de baas van De Nederlandsche Bank zich genoodzaakt voelt om op te roepen tot loonmatiging tussen de 5-7%. Terwijl het toch diezelfde centrale bank is die door rente kunstmatig veel te laag te houden en jarenlange opkoopprogramma’s van staatsobligaties een van de grootste aanjagers van de inflatie is.


Volgens mij moeten we niet in dat frame meegaan, maar ons nu juist richten op consumenten en uitleggen dat onze winstmarges gemiddeld volgens met CBS rond de 4% zitten (voor belastingen) en dat die niet verbeteren door de flinke concurrentie in de winkelstraat. En moeten we de conjunctuurenquête van het CBS gebruiken, waaruit blijkt dat slechts een kleine minderheid (4%) van de ondernemers hogere kosten volledig kan doorberekenen aan klanten. Ruim de helft van de bedrijven kan hogere kosten voor een klein deel (46%) of helemaal niet (6%) doorberekenen.

De winstmarges van beursfondsen zijn vorig jaar vooralsnog verrassend goed op peil gebleven. Maar dat is omdat de gemiddelde koopkracht nog overeind is gebleven: de arbeidsmarkt is krap en de spaartegoeden van consumenten zijn gemiddeld nog altijd erg hoog. Schaalvergroting heeft geleid tot meer efficiëntie en dus ook lagere prijzen. Daar profiteert de gemiddelde consument van. In de krant zien we echter vooral de problemen aan de onderzijde van de maatschappij zichtbaar worden.

Graaiflatie door winkeliers? Ik ken het niet. Wij zijn de resultante van alle prijs- en belastingwijzigingen voor ons in de keten, en mogen dát aan de kassa uitleggen, Zonder dat we daar zelf beter van werden …