Blogs

De bank, Borstlap en belasting

Voor de overheid zijn wij geen burgers die je ondersteunt om samen te leven in een maatschappij die bij ons past, maar een productiemiddel dat op aarde is om belasting te betalen. Prioriteit 1 is de overheidsinkomsten op orde te hebben, zodat nog meer kan worden uitgegeven. Tering naar de nering zetten geldt nooit voor de overheid.

President Klaas Knot van De Nederlandse Bank geeft 'bijna een 9' aan de huidige Nederlandse economie. “De binnenlandse groeidynamiek is buitengewoon sterk. Conjunctureel beter dan dit kan eigenlijk niet. De kunst is nu om dit zo lang mogelijk vast te houden. Met een werkloosheid van 3,2% zijn meer mensen dan ooit aan het werk. We hebben geen last van de economische problemen van Duitsland. Het enige issue is de oververhitte huizenmarkt (en de bubbel die dat oplevert). Knot pleit voor meer investeringen in kennis en de energietransitie en op 'goed gemikte' (inkomsten)belastingverlagingen.

Hans Borstlap is echter 'geschrokken van wat hij aantrof op de arbeidsmarkt'; “welvaartverlies dreigt voor allen'. Nergens in Europa heeft het flexwerk zo’n vlucht genomen als in Nederland. Vandaar dat de Nederlandse arbeidsmarkt helemaal op de schop moet. Flex is misschien wel té flex en vast waarschijnlijk té vast. Een tweedeling dreigt. Maar waarom is flexwerk een bedreiging voor onze welvaart? Dat is nergens cijfermatig onderbouwd. Kan het zijn dat we de hoogconjunctuur van Knot te danken hebben aan dat we flexibeler en veerkrachtiger zijn geworden? Zzp’ers zouden veel minder belasting betalen dan werknemers. Geen idee of dat zo is, maar dan zou een vermindering van aftrekposten wellicht beter werken dan verplichte heffingen, verzekeringen en pensioenen?

Nederlandse gemeenten verwachten dit jaar €10,8 miljard aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Volgens het CBS is dat 6,3% meer dan in 2019; meer dan het dubbele van de inflatie! De opbrengst van de parkeerheffingen stijgt in 2020 naar verwachting met 9,6%. De gemeenten Amsterdam alleen al harkt 1/3 van alle parkeergelden in Nederland naar binnen! De belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn en blijven de ozb, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De opbrengst van de reinigingsrechten en afvalstoffenheffing komt in 2020 uit op circa €2 miljard. Een stijging van 8,3% ten opzichte van 2019. Ook in 2019 begrootten gemeenten al een toename, toen van 5,5%. Iets simpels als een medewerker bijschrijven op een slijterijvergunning kostte in Amsterdam in 2019 € 251,- per medewerker (en dat was al schunnig). In 2020 gaat dat € 376 kosten (+49%).

Ik zei het toch? Ondernemers én burgers zijn productiemiddelen die op aarde zijn om belasting te betalen.