Blogs

Bemoeizuchtige overheid

Het is opvallend hoe vaak de overheid het afgelopen jaar met medeweten of onder aansporing van de Tweede Kamer ingrijpt in relaties tussen bedrijven onderling. Inperken van betalingstermijnen (specifiek gericht op grote bedrijven), ingrijpen in relaties tussen franchisegevers en franchisenemers, schrappen van verpandingsverboden, regels voor oneerlijke handelspraktijken, om maar een paar recente voorbeelden te noemen. Steeds vaker gebeurt dat zonder nut of noodzaak van wetgeving aan te geven, of rekening te houden met proportionaliteit in wetgeving. Niet alleen consumentengedrag verandert verdienmodellen, ook de overheid bemoeit zich er actief mee. De verkiezingen zijn nu achter de rug, er is een nieuwe Tweede Kamer. Met méér partijen, die gemiddeld minder Kamerleden hebben. Laten we hopen dat dit leidt tot een terugtredende overheid die zaken faciliteert, maar minder gaat regelen. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en overheid moet kaders scheppen waarbinnen dit mogelijk wordt en aantoonbare marktimperfecties helpen oplossen.