VWDHZ - Vereniging van Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche

De VWDHZ is de belangenbehartiger en spreekbuis van de bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels. De leden realiseren jaarlijks een omzet van 3 miljard euro met bijna 18.000 medewerkers.

Doel van de VWDHZ is het bevorderen van de sociale en economische belangen van haar leden. Daartoe wordt zij ondersteunt door een secretaris, die vanuit zijn functie het bestuur ondersteunt, vertegenwoordigt en adviseert.

Daarnaast wordt de VWDHZ ondersteunt door een secretaris Arbeidszaken.

De VWDHZ is één van de brancheverenigingen die is aangesloten bij de RND. De voorzitter van de VWDHZ is lid van het Algemeen Bestuur van de RND.

 

Algemene informatie

Aangesloten ondernemingen 
De leden van de Vereniging Winkelketens in de Doe-Het-Zelfbranche in Nederland zijn: 

  • Doe-Het-Zelf Groep Nederland B.V.: Hubo, Multimate. 
  • Formido Bouwmarkten B.V.
  • Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V.
  • Inkoopcoöperatie Bouwen en Wonen u.a. (IBW): Nijhof Baarn, Boer Staphorst, Interchalet, Groenen Bouwmarkt, De Bouwhof.
  • Intergamma B.V.: Gamma en Karwei.  
  • Praxis Groep B.V.
  • Vereniging Franchisenemers Intergamma
  • Praxis Aangesloten Bedrijven (PAB)
  • Stichting Formido Franchisenemers


Contactgegevens
De VWDHZ is gevestigd bij de RND.  
KvKnummer 27168578
Secretaris: Wouter Weide (weide@rndweb.nl)
Cao-onderhandelaar: ntb


RND (Raad Nederlandse Detailhandel)
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
Postbus 182
2260 AD Leidschendam
T (070) 444 25 87
F (070) 317 50 46
E vwdhz@rndweb.nl
www.rndweb.nl

CAO Doe-Het-Zelfbranche

NIEUWE CAO DOE-HET-ZELFBRANCHE 

Klik hier voor de tekst van de nieuwe cao 2016-2017.

 


FACTURERING PREMIES SOCIAAL FONDS

De facturering van de premies voor het Sociaal Fonds DHZ-branche is in 2015 overgedragen van Syntrus Achmea naar TKP, de organisatie die ook de uitvoering van het Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel verzorgt.

Omdat er nu pas overeenstemming is over de verlenging van het Sociaal Fonds per 1 april 2015 vindt de facturering van de premies over 2015 in begin 2016 plaats.  

Algemene voorwaarden voor de doe-het-zelfbranche

De Algemene Voorwaarden voor de doe-het-zelfbranche van de VWDHZ zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 november 2013. 

/websites/rnd/files/Algemene verkoopvoorwaarden DHZ branche per 1 nov 2013.pdf

Doe-het-zelfbranche en duurzaamheid

De dhz-branche draagt al sinds jaar en dag in belangrijke mate bij aan het bevorderen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Gecertificeerd FSC-hout is hiervan een belangrijk voorbeeld. Maar ook op het gebied van consumentenvoorlichting, productveiligheid, duurzaam klussen en de reductie van verpakkingsmateriaal, is de dhz-branche een belangrijke speler.

De dhz-branche is volop in ontwikkeling met als doel het productaanbod in de winkels op het gebied van milieu en veiligheid te optimaliseren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het eindproduct, ook kijkt de branche of producten onder verantwoorde omstandigheden en duurzaam zijn geproduceerd.

Duurzaam bosbeheer

Als een pionier was de dhz-branche betrokken bij de totstandkoming van het Europese FSC-keurmerk. FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Als boseigenaren zich aan de FSC-standaarden houden, kan hun bos worden gecertificeerd. Bij gecertificeerd hout voldoet de productie van hout aan nationale en internationale wetgeving. Naast goed bosbeheer staat het FSC-keurmerk ook voor de lokale sociale aspecten en economische belangen. De VWDHZ heeft samen met Greenpeace en Milieudefentie gepleit voor een Europees verbod op illegaal hout. Daarnaast pleit de VWDHZ samen met hen bij de Nederlandse overheid voor aanvullend nationaal beleid om gecertificeerd hout verder te stimuleren.

Bouwmarkten hebben gezamenlijk afgesproken te werken naar een aanbod van bijna 100% gecertificeerd hout. In de houtwereld zijn meerdere certificaten. De VWDHZ heeft een duidelijke voorkeur voor FSC. Mede dankzij de actieve inzet van de VWDHZ is FSC-Nederland een succes geworden en zijn inmiddels vele Nederlandse bedrijven en organisaties aangesloten om wereldwijd duurzaam bosbeheer te stimuleren.

Hoewel de normen voor PEFC hout iets lager liggen dan voor FSC, wordt PEFC voor Europees hout ook geaccepteerd.

Duurzaam klussen

De dhz-branche toont grote betrokkenheid als het gaat om duurzaamheid en klussen. Al in 2000 was de VWDHZ betrokken bij een gezamenlijk initiatief met het ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Stichting Consument en Veiligheid en Agentschap NL over milieubewust klussen. Met de landelijke overheidscampagne ‘Wie milieubewust klust, is zeker goed bezig’, werd de duurzame kwaliteit van de woningen bevorderd.

Een royaal aanbod in duurzame en energiebesparende producten

Bouwmarkten hebben inmiddels voor een groot aantal producten een duurzame variant in het schap liggen. Een goed voorbeeld hiervan is milieuzuinige verlichting. Bouwmarkten en doe-het-zelfwinkels verkopen een breed assortiment aan spaarlampen en de branche heeft een leidende rol op zich genomen om consumenten over de milieuvriendelijke verlichting te informeren. Met fabrikanten en de overheid is de dhz-branche volop bezig de consument te stimuleren duurzame verlichting te kopen zodat de gloeilamp gefaseerd uit de Nederlandse huishoudens verdwijnt. In de winkels is veel informatie te vinden over de conversie naar de nieuwe verlichting om de overstap naar deze milieuvriendelijke verlichting extra te bevorderen. Bouwmarkten hebben bovendien een royaal aanbod aan producten die bij uitstek geschikt zijn om in en rond woningen energie te besparen.

Mede dankzij de lobby van VWDHZ heeft de overheid subsidieregelingen voor woningisolatie aangekondigd en is de aankoop van isolatiemateriaal extra aantrekkelijk.

Consument en veiligheid

Dat de dhz-branche veiligheid hoog in het vaandel heeft, blijkt wel uit de samenwerking met Stichting Consument en Veiligheid in een gezamenlijke campagne over veiligheid tijdens het klussen. In 2008 startte Consument en Veiligheid in samenwerking met de bouwmarkten de ‘Kluszen’ campagne. Deze campagne heeft tot doel klussers bewuster te maken van de veiligheidsrisico’s tijdens het klussen en advies te geven over beter en veilig klussen. Eind 2009 is deze campagne herhaald. Op de website kluszen.nl worden klusvideo’s getoond met bijbehorende veiligheidstips.

Alle doe-het-zelfwinkels hebben inmiddels in de winkels en/of op de websites eenduidige informatie over veiligheid bij klussen in en rond het huis beschikbaar. Deze informatie is in samenwerking met Consument en Veiligheid en Milieucentraal tot stand gekomen.

Bouwmarkten stimuleren tot het inleveren van batterijen, spaarlampen en gereedschap

In batterijen kunnen stoffen zitten die schadelijk zijn voor het milieu en moeten daarom apart van het andere afval worden ingezameld. Bouwmarkten bieden in samenwerking met Stichting Batterijen (Stibat) de consument de mogelijkheid lege batterijen in de bouwmarkt in te leveren. De leden van de VWDHZ zijn actief deelnemer van Stibat, omdat de stichting naast inzamelen en recyclen ook werkt aan het continu verbeteren van milieuprestaties en het voorkomen van milieuvervuiling.

Het zelfde geldt voor spaarlampen. In de detailhandelsector is sinds 2009 één efficiënt inzamelsysteem opgericht voor het inzamelen van spaarlampen. Winkels in de dhz-branche hebben verzamelbakken in de winkel staan, zodat de consument hier afgedankte spaarlampen kan inleveren.

Leden van de VWDHZ helpen tevens mee aan het inzamelen van gebruikte en afgedankte gereedschappen. Dit gereedschap wordt door een landelijke vrijwilligersorganisatie ingezameld en opgeknapt voor gebruik door mensen in ontwikkelingslanden.

Minder verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmateriaal is een grote belasting voor het milieu. Samen met leveranciers denkt de dhz-branche mee over het verbeteren en reduceren van verpakkingsmateriaal. De VWDHZ is lid van Stichting Verpakking Non-Food. Deze stichting is de uitvoeringsorganisatie waarin alle schakels uit de verpakkingsketen zijn vertegenwoordigd en zorgt ervoor dat het bedrijfsleven de gemaakte afspraken op het gebied van verpakking en milieu nakomen. De VWDHZ heeft hierin al veel bereikt met als belangrijk resultaat dat zowel verpakkingen voor de consument als de groothandel lichter, kleiner en milieuvriendelijker zijn geworden.

Acrylverven zijn een win-winsituatie

Winkels in de dhz-branche die verf verkopen, bieden al enige jaren een milieuvriendelijke variant aan in de vorm van acrylverf. Deze verf bevat water als oplosmiddel in plaats van terpentine. Niet alleen is deze verf dus minder belastend voor het milieu, maar deze verf is ook minder belastend voor de consument. Oplosmiddelen als terpentine kunnen in grotere hoeveelheden schadelijk zijn voor de luchtwegen. Middels goede voorlichting wordt de consument geïnformeerd over verschillende toepassingsmogelijkheden. Door constante innovatie en productverbetering zijn deze toepassingsmogelijkheden inmiddels nagenoeg identiek als die van terpentinehoudende verven. Bijkomende voordelen zijn dat deze verven ook nog eens kleurvaster zijn, minder vergelen en sneller drogen.

Branchebrede vakopleiding

De dhz-branche biedt werk aan ruim 20.000 werknemers en maakt de laatste jaren een sterke professionaliseringsslag door. Het assortiment in de gemiddelde bouwmarkt wordt steeds breder. Het contact tussen klant en bouwmarktmedewerker is bij uitstek de manier om klanten deskundig te informeren en te begeleiden bij het maken van een keuze uit het assortiment. Om de kwaliteit van het deskundig advies te kunnen garanderen, besteden medewerkers in de dhz-branche de nodige tijd aan scholing. De dhz-branche heeft sinds 2002 een branchebrede opleiding voor alle werknemers. In de opleiding wordt naast vak- en productkennis veel aandacht besteed aan milieu en veiligheid. De VWDHZ ziet scholing als een belangrijke basis voor een succesvolle bedrijfsvoering. Met goed opgeleide mensen neemt de betrokkenheid en arbeidsmotivatie toe, wordt het bedrijf een aantrekkelijke partij voor de arbeidsmarkt en neemt het personeelsverloop af.

Bouwmarkten kiezen voor het BSCI-systeem

Steeds meer VWDHZ-leden kiezen voor samenwerking met de BSCI. De BSCI (Business Social Compliance Initiative) is een brancheonafhankelijke organisatie voor monitoring, onderzoek en controle van ketenverantwoordelijkheid. De BSCI helpt mee aan de ervaringsopbouw in productielanden om verbeteringen in de werkomstandigheden duurzaam door te voeren. De BSCI werkt voor retailers, de industrie en voor importeurs.

Meer informatie:

Wouter Weide, secretaris VWHDZ
weide@rndweb.nl
070-4442587
Postbus 182
2260 AD Leidschendam